REALITI ALAM PEKERJAAN DI MALAYSIA

Sering kali kita mendengar bahawa golongan belia atau graduan sukar untuk mendapatkan pekerjaan.

Ini telah menarik minat saya untuk mengkaji perkara ini dengan lebih mendalam. Saya akan cuba melihat bagaimana sektor keusahawanan dapat membantu menangani masalah pengangguran belia ini.

Sebelum itu, saya telah membaca beberapa artikel dan kertas kajian yang dikeluarkan oleh agensi berkaitan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor buruh di Malaysia.

Untuk pengetahuan, Malaysia boleh diklasifikasikan sebagai salah sebuah negara yang memiliki guna tenaga penuh oleh kerana kadar pengangguran yang berada di bawah paras 4.0%.

TahunKadar Pengangguran (%)
2014
2.9
20153.1
20163.4
20173.4

Namun begitu, setiap tahun pasti timbul masalah pengangguran yang serius yang wujud dalam kalangan belia dan graduan. Perkara ini harus diteliti bagi mengenal pasti punca-punca yang membawa kepada permasalahan ini.

Berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh 2016, kadar pengangguran yang tinggi direkodkan oleh penduduk dalam kumpulan umur 15–19 tahun iaitu 15.9% pada 2016, diikuti penduduk berumur 20–24 tahun dengan kadar 9.1%. Dari segi bilangan penganggur pula, sumbangan terbesar dicatat oleh kumpulan umur 20–24 tahun, iaitu 37.7% daripada keseluruhan penganggur.

Antara punca yang telah digariskan (yang berkaitan dengan dasar) adalah: 
1. Ketidakpadanan bekalan/pasaran buruh dan permintaan industri (mismatch between labour supply and industry demand)
2. Gaji tidak setimpal dengan kelayakan (highly skilled, but low wages)
3. Peluang pekerjaan yang tidak mencukupi

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pada suku kedua 2018 terdapat 200,000 kekosongan jawatan yang tidak diisi. Kebanyakannya adalah jawatan yang memerlukan pekerja separuh mahir.

Kumpulan pekerja separuh mahir terdiri daripada graduan yang memiliki diploma dan pelajar-pelajar lepasan SPM atau kolej vokasional seperti TVET. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar dalam pasaran buruh berbanding kumpulan graduan universiti.

Selain itu, daripada 200,000 kekosongan jawatan yang ada, hanya 51,000 jawatan adalah untuk golongan graduan universiti. Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan perkara ini berlaku. Pertama, kekurangan tenaga kerja dan yang kedua, tiada bekalan tenaga kerja yang diperlukan disebabkan ketidakpadanan (mismatch of labour).

Oleh itu, saya akan cuba mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Namun, saya lebih cendong untuk melihat bagaimana industri keusahawanan dapat memainkan peranan sebagai peluang alternatif kepada golongan belia.

Mudah-mudahan bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *