PETUMBUHAN GAJI MAIN PERANAN DALAM KOS SARA HIDUP

https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2019/01/29/pakar-pertumbuhan-purata-gaji-2-4-kerana-tenaga-kerja-asing/?fbclid=IwAR2P9CSjE91QIYkepPYI4SvFG7Y92la1bAf2fPrsPMm9C–HxA9AFDfWWaE

Masalah lambakan pekerja asing dalam negara memang telah menjadi satu isu yang perlu diberi perhatian sejak kebelakangan ini.

Yang terbaru, kewujudan sekurang-kurangnya 2 juta perkeja asing telah menyebabkan pertumbuhan gaji yang rendah pada kadar 2.4%. Kadar gaji harus berkembang pada purata pelarasan inflasi tahunan 3.5% untuk membolehkan negara mencapai status berpendapatan tinggi menjelang 2023.

Isu ini pasti akan berbalik kepada alasan yang sama.Tiada rakyat Malaysia khusunya golongan muda atau graduan yang mahu melakukan kerja ‘3D’ (dirty, difficult and dangerous).

Menurut kajian yang dikeluarkan oleh Khazanah Research Institute baru-baru ini – The School-To-Work Transition Survey, golongan belia menganggap pekerja asing sebagai pesaing dalam mendapatkan pekerjaan dalam negara.

Hampir 50% daripada keseluruhan golongan belia merasakan bahawa golongan migran telah menggugat peluang mereka untuk mencari kerja. Walaupun dalam kerja-kerja yang berkemahiran rendah dan sederhana.

Oleh itu, satu penilaian semula dalam polisi pekerja buruh terutamanya yang melibatkan golongan besar migran perlu dinilai semula secepat mungkin bagi mengatasi masalah ini.

Satu penetapan baru dalam syarat pengambilan pekerja untuk pekerjaan ‘3D’ mungkin perlu diperkenalkan untuk menarik minat golongan muda untuk melibatkan diri dalam sektor ini.

Daripada 200,000 pekerja Malaysia yang berulang-alik ke Singapura (yang mana kebanyakannya menetap di Johor Bahru), didapati 40 peratus daripada mereka memiliki pekerjaan berkemahiran rendah dan sederhana.

Ini menunjukkan rakyat Malaysia boleh melakukan pekerjaan ‘3D’, asalkan gaji yang diberikan setimpal dengan perbelanjaan dan kos sara hidup berkeluarga sekarang.

Majikan tidak boleh mengambil kesempatan terhadap pasaran buruh tempatan hanya kerana terdapat alternatif pekerja asing yang lebih murah lalu menguntungkan poket mereka sahaja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *