PERTUMBUHAN KDNK PKS KUKUH 7.2%

Industri keusahawanan melalui perniagaan kecil dan sederhana (PKS) telah menunjukkan pekembangan yang memberansangkan sejak kebelakangan ini.

Pertumbuhan KDNK PKS telah mengatasi pertumbuhan KDNK keseluruhan sejak penubuhan Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan pada tahun 2004. Pada tahun 2017, KDNK PKS Malaysia merekodkan pertumbuhan kukuh 7.2% berbanding 5.2% yang dicatatkan pada tahun 2016. Prestasi ini mengatasi KDNK Malaysia dan Bukan PKS yang masing-masing mencatatkan 5.9% dan 5.1%.

Meniti era IT kini, segelintir rakyat Malaysia telah berani melibatkan diri dalam perniagaan keusahawanan dan menjadikannya sebagai kerjaya. Beberapa startups Malaysia juga telah berjaya menembusi pasaran Asia seperti Carsome, iflix, Grab dll. Dengan kadar peratusan sumbangan KDNK PKS kepada KDNK Nasional yang semakin meningkat, ia menggambarkan perkembangan positif dunia keusahawanan di Malaysia.

Perkembangan ini sepatutnya menarik minat terutamanya golongan belia untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan atau startups. Ditambah lagi dengan sokongan kewangan daripada agensi-agensi kerajaan dan juga crowdfunding platform yang wujud berkembang.

Bidang keusahawanan kini mungkin boleh dibahagikan kepada dua:

  1. IT based (“startup”): Melibatkan pembangunan aplikasi telefon pintar (smartphone) dan memerlukan modal perniagaan yang besar
  2. Non-IT based (tradisional): Perniagaan yang lebih berbentuk fizikal yang memiliki kedai dan inventori

Mendepani Revolusi Industri 4.0, kerajaan telah menggalakkan industri PKS untuk mula mengguna pakai teknologi IT bagi membantu mengembangkan perniagaan mereka. Pendigitalan perniagaan akan dapat membantu para usahawan mengurus perniagaan dengan lebih cekap di samping meneroka potensi pasaran baru bagi barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *