Pertumbuhan gaji pekerja lambat, tidak seiring produktiviti

(Bahagian 1)

Laporan Produktiviti 2017/2018

Berdasarkan carta di atas, dapat dilihat bahawa pertumbuhan produktiviti negara adalah pada tahap yang baik. Malaysia mensasarkan pertumbuhan sebanyak 3.7% pada tahun 2018.

Peningkatan gaji yang setimpal sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan produktiviti. Namun begitu, menurut Dr. Muhammed Abdul Khalid, peningkatan gaji tidak seiring dengan kadar pertumbuhan produktiviti yang tinggi.

Contohnya, dalam sektor perkilangan Malaysia pada dekad lepas, produktiviti buruh bertumbuh pada purata 5% setiap tahun, tetapi purata sebenar gaji perkilangan berkembang pada kadar yang jauh lebih lambat iaitu hanya 2.4%.

Jika dilihat pada tempoh antara tahun 1998 dan 2007, pengeluaran bagi setiap pekerja dalam sektor perkilangan meningkat lebih kurang 180% tetapi peningkatan gaji pada jangka waktu yang sama meningkat hanya 73%.

Peningkatan produktiviti di Malaysia biasanya dipacu oleh penggunaan teknologi automasi bagi menggantikan tenaga kerja manusia. Penerapan teknologi tinggi dalam industri perkilangan contohnya telah membantu meningkatan pengeluaran dan menambah pendapatan.

Namun begitu, pertumbuhan produktiviti jarang sekali dikaitkan dengan penghasilan jenis pekerjaan berkemahiran tinggi yang lebih melibatkan inovasi. Oleh yang demikian, walaupun dengan angka pertumbuhan produktiviti yang memberansangkan, jenis-jenis pekerjaan yang wujud masih lagi berkemahiran rendah dan sederhana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *