SISWAZAH ‘DEMAND’ GAJI, FAKTA KE AUTA?

Menurut satu berita yang dikeluarkan oleh Free Malaysia Today (FMT) pada 9 November 2018, Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) berkata permintaan gaji tinggi dan “takut” mencari pekerjaan di luar bidang dipelajari antara punca kadar pengangguran graduan Bumiputera meningkat.

Persoalan di sini ialah tahap manakah gaji itu boleh dikatakan “tinggi” untuk golongan siswazah? Adakah permintaan gaji permulaan sebanyak RM3,000 untuk seorang jurutera adalah tinggi dalam keadaan ekonomi sekarang ini?

Berdasarkan buku Antara Dua Darjat yang ditulis oleh Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Dr Muhammed Abdul Khalid, beliau menyatakan bahawa berdasarkan kadar pendapatan negara, didapati pekerja mendapat 28%; kerajaan mendapat 5% dalam bentuk cukai, sementara pemilik korporat mendapat bahagian terbesar iaitu 67%.

Walhal di Singapura, pekerjanya menerima lebih kurang 40% , di Korea 46%, sementara di negara Barat yang maju, kadarnya lebih kurang 50%. Lebih mengejutkan, peratusan pendapatan negara milik pekerja bakal berkurang sebanyak lebih 20%, sementara milik korporat meningkat sehingga 75%.

Pertumbuhan kadar gaji yang rendah walaupun dalam persekitaran ekonomi yang berkembang dengan kukuh merupakan satu situasi yang tidak adil terhadap pekerja.

Contohnya, pada tahun 2017, KDNK negara adalah pada paras yang tinggi iaitu 5.9%. Namun, angka ini gagal diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup pekerja dan rakyat keseluruhannya. Berdasarkan keadaan semasa, wujud kecenderungan tinggi pertumbuhan KDNK di Malaysia didokong oleh pertumbuhan keuntungan perniagaan.

Ini bersandarkan kepada dua faktor. Pertama, kebanyakan perniagaan mencatat keuntungan positif untuk tahun 2017.

Kedua, perangkaan menunjukkan pulangan daripada KDNK kepada gaji dan upah masih rendah. Secara purata, bagi setiap ringgit nilai KDNK, 35 sen sahaja akan diterima dalam bentuk upah manakala 65 sen diterima dalam bentuk keuntungan perniagaan.

Berdasarkan Rajah 6, data menunjukkan bahawa purata pendapatan bulanan bagi graduan tidak meningkat untuk tempoh lebih 7 tahun! Walaupun dengan kadar KDNK meningkat setiap tahun yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, kekayaan itu tidak dapat dirasai oleh golongan pekerja khususnya golongan yang baru mula bekerja.

Bahkan, lebih 50% graduan mendapat gaji di bawah RM2,000 sebulan! Dalam suasana peningkatan kos sara hidup yang kian meningkat, majikan seharusnya memberikan gaji yang berpatutan sejajar dengan kadar inflasi tahunan negara.

PERASMIAN PIBG DI SK MAJIDI BARU

Pada hari Isnin lepas, saya telah dijemput untuk merasmikan mesyuarat PIBG Sekolah Kebangsaan Majidi Baru, Johor Bahru.

Selepas ucapan, saya dibawa melawat ke kantin sekolah yang agak uzur.

Sekolah ini kini mempunyai murid seramai 1,200 orang sedangkan kemampuan kantin ini tidak pernah ditambah sejak dibina tahun 70an.

Ada yang terpaksa makan di bawah khemah sementara dan di tepi bangunan sekolah.

Saya akan berbincang dengan beberapa agensi untuk kita cari jalan bagi menambah kapasiti kantin untuk keselesaan dan kebersihan kepada murid.

KWSP LANCAR ‘BELANJAWANKU’

KWSP hari ini melancarkan satu garis panduan perbelanjaan yang diberi nama ‘Belanjawanku’. Satu inisiatif yang menarik bagi membantu masyarakat di Lembah Klang untuk mengurus kewangan dengan lebih baik.

Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, panduan ini mampu meningkatkan tahap kecelikan kewangan dan kemahiran pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan rakyat negara ini.

Beliau berkata, kadar kecelikan kewangan yang rendah antara faktor menyumbang kepada tahap keberhutangan tinggi serta masalah kebankrapan yang membimbangkan dalam kalangan belia.

“Sejak tahun 2013 hingga 2017, seramai 100,610 rakyat Malaysia diisytiharkan muflis dan 60 peratus daripada mereka berusia antara 18 hingga 44 tahun.

“Bukan saja golongan belia yang menghadapi cabaran kewangan yang serius, malah bakal pesara juga perlu mengambil berat tentang rancangan perbelanjaan mereka.

“Belanjawanku ini boleh membantu kita memahami kuasa membeli serta permarkahan kredit peribadi dengan mendalam. Bagi pembuat dasar pula, ia boleh dijadikan panduan untuk mengkaji garis kemiskinan sambil mereka mekanisme bantuan pendapatan bagi membantu golongan yang memerlukan,” katanya.

Baca lebih lanjut: http://www.kwsp.gov.my/portal/en_US/about-epf/belanjawanku

PEMEGANG IJAZAH PALING RAMAI TAKDE KERJA!?

Saya ingin menarik perhatian masyarakat kepada realiti sebenar yang dihadapi oleh golongan graduan universiti di Malaysia.

Walaupun kadar pengangguran nasional menunjukkan kadar yang rendah di bawah paras 4.0%, ia tidak memberikan gambaran sebenar kesukaran yang dihadapi oleh golongan belia dalam mendapatkan pekerjaan.

Perkara ini harus dibincangkan secara serius memandangkan isu pengangguran graduan daripada segi peratusan agak tinggi; antara 22% hingga 25%.

Kebimbangan ini perlu diberi pertimbangan sewajarnya kerana dikhuatiri isu pengangguran akan semakin meningkat ekoran kelembapan ekonomi dunia semasa yang dijangka berterusan.

Tahun Jumlah graduan
menganggur (orang)
Jumlah graduan
menganggur (%)                    
Jumlah graduan IPT
2010 42,918 24.6 224,752
2011 44,430 24.0 236,557
2012 53,690 25.6 249,702
2013 55,228 25.0 259,359
2014 52,219 24.9 254,161
2015 54,852 23.9 273,373
2016 51,247 22.8

Masalah pengangguran bellia adalah masalah biasa yang dialami oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Kadar pengangguran belia di Malaysia pada tahun 2017 adalah sebanyak 10.8%, iaitu berada di belakang Indonesia (15.6%) dan China (10.8%). Namun begitu, jumlah ini adalah lebih tinggi daripada Singapura (4.6%), Thailand (5.9%), Vietnam (7.9%) dan India (10.5%).

Tenaga kerja belia lebih banyak terdiri daripada mereka yang mempunyai pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Bagi belia berumur 15-24 tahun, hanya 16% mencapai pendidikan tertiari, manakala baki 84% pencapaian pendidikan paling tinggi bagi mereka ialah peringkat menengah (Profil bagi keseluruhan tenaga kerja: Pendidikan tertiari: 28%; Rendah, menengah dan tiada pendidikan formal: 72%).

Yang nyata, belia yang berpendidikan tertiari merupakan kumpulan yang lebih besar dalam kelompok belia yang menganggur (23% daripada jumlah keseluruhan belia yang menganggur). Apa yang membimbangkan ialah kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berpendidikan tinggi adalah lebih tinggi, pada 15.3%, berbanding belia yang tidak berpendidikan tertiari iaitu 9.8%. Angka ini menunjukkan tidak banyak pekerjaan berkemahiran tinggi yang dihasilkan oleh industri walaupun negara mensasarkan peningkatan produktiviti dan penujuan ke arah negara berpendatan tinggi.

Pemerhatian ini jelas berbeza daripada pemahaman ekonomi mengenai peningkatan pulangan pencapaian pendidikan, dan juga bertentangan dengan pengalaman ekonomi maju.

Perkembangan dalam pengangguran siswazah ini telah menimbulkan beberapa persoalan dasar yang utama berhubung dengan peningkatan kualiti dan kesesuaian sistem pendidikan sebagai persediaan untuk menghadapi industri yang semakin berubah, jenis pekerjaan yang diwujudkan dan kesediaan modal insan, serta langkah-langkah meningkatkan pemadanan dalam pasaran pekerja dan mengurangkan asimetri maklumat tentang keperluan kemahiran oleh industri.

Berdasarkan rajah di atas, jelas menunjukkan trend yang berbeza daripada segi tenaga kerja bagi negara membangun dan negara maju. Jikalau dilihat di negara maju, golongan belia yang menganggur kebanyakannya terdiri daripada mereka yang tidak mendapat pendidikan tertiari. Hal ini berbeza dengan negara-negara membangun. Kebanyakan jenis pekerjaan yang dihasilkan diisi oleh pekerja-pekerja separuh mahir dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pengangguran golongan graduan universiti.

SAMBUTAN CNY & PERARAKAN CINGAY

Pada dua minggu lepas, saya telah menyertai acara sambutan Chinese New Year peringkat Parlimen Johor Bahru.

Terima kasih semua yang bertungkus lumus yang menjayakan majlis.

Perayaan seperti ini memberikan peluang kepada kita untuk meraikan kepelbagaian agar kita saling hormat dan faham antara satu sama lain.

Kemudian, pada malam semalam, saya telah menghadiri perarakan Chingay di Johor Bahru.

Pelbagai kaum dalam komuniti cina berpeluang menyingkap kembali adat dan tradisi mereka.

Persembahan kebudayaan ini hanya boleh didapati di Johor & Pulau Pinang.

PERTEMUAN PIMPINAN AMK BERSAMA YAB TPM

Angkatan Muda KEADILAN (AMK) Malaysia telah mengadakan pertemuan rasmi bersama YAB Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada 25 Februari 2019 bertempat di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Pertemuan ini telah diketuai oleh Ketua AMK Pusat, YB Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir dan disertai pimpinan exco dan ketua-ketua AMK negeri. Pertemuan telah berlangsung selama sejam dan telah membincangkan perkara-perkara berikut:

1. Laporan terkini pelaksanaan beberapa janji manifesto Pakatan Harapan di bawah KPWKM seperti insentif Caruman Sukarela Insentif Suri (i-Suri) menerusi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi melindungi kumpulan suri rumah di Malaysia;

2. Perbincangan isu-isu kemasyarakatan dalam kalangan rakyat Malaysia seperti masalah penagihan dadah di kalangan orang muda dan pelindungan serta kebajikan warga emas; dan

3. Peranan anggota-anggota AMK dalam menerangkan dan menyampaikan maklumat berkenaan dasar dan bantuan kerajaan Persekutuan kepada rakyat di bawah agar lebih efektif dan dekat dengan golongan sasar.

YAB Timbalan Perdana Menteri mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini dan berharap sesi ini diteruskan pada masa depan.

YAB Timbalan Perdana Menteri percaya golongan anak muda memiliki idealism yang tinggi dan bakat pimpinan harus sentiasa digilap bagi menerajui negara di masa depan.

AMK komited untuk terus membantu rakyat dan akan terus menggunakan pertemuan rasmi bersama pemimpin kerajaan bagi tujuan menyampaikan maklumbalas rakyat kepada pimpinan kerajaan berkenaan dasar-dasar kerajaan.

AKMAL NASRULLAH BIN MOHD NASIR
Ahli Parlimen Johor Bahru
Ketua Angkatan Muda KEADILAN (AMK) Malaysia

SISWAZAH PERLU PEKA DENGAN PERALIHAN INDUSTRI

Saya yakin kita semua sedar bahawa satu peralihan industri dalam sektor buruh sedang berlaku di mana permintaan pekerja pada waktu ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan 10 tahun lepas (sewaktu saya tamat pengajian).

Gologan pelajar universiti perlu peka dengan peralihan sektor industri ini yang sedang menjurus ke arah Revolusi Industri 4.0. Ini bermakna dalam masa beberapa tahun lagi, pekerjaan-pekerjaan berproduktiviti rendah akan digantikan dengan teknologi automosi yang lebih cekap dan efisien.

Menurut Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), majoriti mereka yang hilang pekerjaan sejak setahun lalu bekerja dalam sektor perkeranian, kerja kilang dan mengendalikan mesin, di mana automasi secara beransur-ansur mengambil alih.

Malahan di Eropah, krisis perniagaan runcit semakin tertekan apabila syarikat-syarikat di United Kingdom dan Germany bercadang untuk mengurangkan bilangan pekerjaan disebabkan peningkatan jualan melalui beli-belah dalam talian (online shopping). Tesco, pasaraya runcit terbesar UK dikatakan akan memotong lebih kurang 15,000 jawatan pekerjaan dan menutup kaunter daging, ikan dan makanan.

Mendepani peralihan industri ini, kerajaan telah mengambil langkah awal dengan memperuntukkan sebanyak RM210 juta bagi tahun 2019 hingga 2021. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama untuk pelaburan industri berteknologi tinggi menerusi tumpuan terhadap Industri 4.0.

Oleh yang demikian, saya melihat kepada keperluan setiap pelajar universiti untuk memiliki kemahiran (skill) yang boleh diguna pakai untuk Industri 4.0, tidak bergantung kepada apa yang sedang dipelajari di universiti. Golongan belia harus bijak memanfaatkan peluang pembelajaran di univerisiti dan tidak mengharapkan pekerjaan selepas tamat belajar sahaja.

Berdasarkan World Economic Forum, salah satu perubahan besar yang akan berlaku melalui pengaplikasian teknologi adalah kewujudan jenis-jenis pekerjaan baru yang beproduktiviti tinggi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), cyber-security robotics, machine learning dan 3D printing. Melihat kepada keseluruhan pasaran buruh, gaji yang ditawakan untuk pekerjaan baru ini juga lebih lumayan berbanding pekerjaan tradisional.

Syarikat Konsultansi McKinsey juga telah menjangkakan bahawa akan terdapat penurunan yang ketara dalam bilangan pekerjaan di beberapa sektor disebabkan proses peralihan industri ini. Namun pada masa yang sama, kehilangan pekerjaan itu diganti dengan pekerjaan baru yang wujud di sektor-sektor lain disebabkan pembangunan teknologi. 

Paras pengangguran di Malaysia masih kekal pada paras yang optimum – 3.3 ~ 3.4%. Memang tidak dinafikan akan terdapat pekerja-pekerja yang akan diberhentikan tetapi bukan atas faktor ekonomi, tetapi lebih disebabkan faktor global yakni proses peralihan industri yang berlaku secara semula jadi. Pekerjaan yang dilupuskan diganti dengan pekerjaan yang diwujudkan di sektor lain. 

Oleh itu, amatlah penting untuk golongan belia ataupun yang masih bekerja untuk peka dengan proses peralihan industri ini. Pelbagai program reskilling ataupun upskilling telah ditawarkan bagi membolehkan setiap pekerja kekal relevan dalam pasaran buruh tempatan untuk masa akan datang.

Malahan, saya merasakan perkara ini perlu diberi perhatian sewajarnya bagi memastikan mereka mampu untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian.

KEUSAHAWANAN TAK ‘GLAMOUR’?

Berdasarkan Laporan Tahunan PKS 2015/2016, Malaysia adalah sebuah negara dalam kalangan ekonomi di rantau Asia dengan pembiayaan dan infrastruktur fizikal disediakan secara meluas bagi memberi sokongan kepada para usahawan.

Namun, walaupun dengan faktor yang positif, kadar Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) negara adalah paling rendah di rantau ini. Menurut laporan tersebut, peratusan individu yang sedang dalam proses permulaan atau sudah menjalankan perniagaan baharu di Malaysia adalah 2.9% pada tahun 2015, berbanding dengan 6.6% pada tahun 2013 dan 5.9% pada tahun 2014. Trend ini menunjukan bahawa tidak ramai rakyat yang mengejar peluang keusahawanan dan inisiatif yang innovatif.

Data di atas menunjukan aktiviti keusahawanan peringkat awal di Malaysia adalah konsisten dan dipacu terutamanya oleh peluang berbanding dengan keperluan. Dalam Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Malaysia berada di tempat keenam daripada 60 buah negara dalam Indeks Motivasi, dengan usahawan Malaysia memilih untuk mengejar peluang berasaskan kepada motivasi keusahawanan, dan bukannya memulakan perniagaan berasaskan keperluan.

Namun begitu, keusahawanan tidak dilihat sebagai kerjaya pilihan di Malaysia (hanya 39.3% pada tahun 2015) dan negara seperti Singapura (51.7% pada tahun 2014), berbanding negara ASEAN yang lain. Hal ini mungkin kerana terdapat banyak peluang pekerjaan tetap yang menawarkan skim gaji yang menarik seperti manfaat KWSP dan perubatan.

Seterusnya, kadar pemilikan perniagaan baharu yang rendah di Malaysia (2.3% pada tahun 2015) adalah kerana persekitaran pekerjaan yang teguh; lebih ramai rakyat Malaysia memilih untuk mendapat pendapatan yang stabil melalui pekerjaan, berbanding mempunyai perniagaan sendiri.

Oleh yang demikian, usaha ke arah penggalakan penglibatan belia dalam keusahawanan perlu dilakukan dengan segera. Penubuhan semula Kementerian Pembangunan Usahawan adalah satu langkah yang baik ke arah membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat.

InsyaAllah saya akan cuba kupas isu mengenai keusahawanan dan pada yang sama, menjalankan gerak kerja di bawah melalui platfrom ahli parlimen dan pemuda Keadilan. Saya melihat industri keusahawanan memainkan peranan yang penting dalam menangani isu pengangguran belia negara pada masa ini.

HULUR BANTUAN AKIBAT BANJIR KILAT

Saya ambil maklum berkaitan dengan banjir kilat yang berlaku beberapa hari yang lepas.

Mengikut laporan akhbar, kawasan yang dinaiki air adalah di Danga Bay, Kampung Mohd Amin, Jalan Kolam Air, dan Jalan Tasek Utara. Saya juga dimaklumkan Kg Melayu Pandan turut terjejas akibat hujan lebat.

Walaupun kawasan yang dinyatakan bukan berada dalam Parlimen Johor Bahru (dearah Johor Bahru ada 5 Parlimen), saya bersama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen JB sentiasa berwaspada dengan keadaan yang berlaku dan koordinasi dengan pihak yang terbabit.

Bagi Parlimen Johor Bahru, kami menerima laporan terdapat bumbung rumah di Kg Bakar Batu yang diterbangkan ribut yang mana bantuan sedang disalurkan (gambar).

Wakil Angkatan Pertahanan Awam akan sentiasa menyalurkan makluman terkini sekiranya terdapat bencana/kecemasan manakala Jawatankusa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru di bawah Pejabat Daerah menyelaraskan urusan bantuan.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperanan dalam mengurangkan risiko berlakunya banjir kilat dan kita perlu sentiasa berwaspada bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku.

INDEKS GAJI KEBANGSAAN DIUMUMKAN

Hari ini, Menteri Sumber Manusia, M.Kulasegaran telah melancarkan Indeks Gaji Kebangsaan (IGK) setelah kajian dijalankan sekurang-kurangnya selama dua tahun (Malay Mail, 2019).

Saya melihat ini sebagai satu langkah yang baik ke arah meningkatkan tahap gaji rakyat Malaysia. Umum mengetahui bahawa salah satu faktor utama yang menyebabkan rakyat tertekan dengan kos sara hidup sekarang adalah kenaikan gaji yang rendah beberapa tahun kebelakangan ini.

Contohnya, dalam sektor perkilangan Malaysia pada dekad lepas, produktiviti buruh bertumbuh pada purata 5% setiap tahun, tetapi purata sebenar gaji perkilangan berkembang pada kadar yang jauh lebih lambat iaitu hanya 2.4%.

Jika dilihat pada tempoh antara tahun 1998 dan 2007, pengeluaran bagi setiap pekerja dalam sektor perkilangan meningkat lebih kurang 180% tetapi peningkatan gaji pada jangka waktu yang sama meningkat hanya 73%.

Malahan sebelum pilihan raya umum ke-14 (PRU-14) pun, jikalau anda masih ingat akan jelajah Bina Semula Negara yang dianjurkan oleh Rafizi Ramli, beliau telah menuntut agar gaji setimpal diberikan terhadap pekerja-pekerja. Ini kerana memang telah dibuktikan oleh kertas-kertas kajian yang menunjukkan pasaran buruh mengalami kenaikan gaji yang rendah. Masih ada lagi graduan yang menerima gaji bawah daripada RM2,000 sebulan!

Namun menurut kementerian, indeks ini hanya akan berfungsi sebagai garis panduan dan bukannya wajib dipatuhi oleh para majikan. Oleh itu, satu pemantauan perlu sentiasa dijalankan agar gaji yang ditawarkan selari dengan tuntutan ekonomi semasa.

Indeks Gaji Kebangsaan diharap akan dapat menjadi alat yang berkesan dalam proses penetapan gaji yang lebih setimpal di samping Indeks Harga Pengguna dan Indeks Produktiviti. Selain itu, saya yakin IGK mampu memberikan pemahaman yang lebih baik dalam proses perangkaan polisi dan dasar berkaitan pasaran buruh dan ekonomi negara.

Rujukan – https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/02/19/putrajaya-launches-national-wage-index-for-productivity-wage-benchmark/1724453