Menuju Wawasan Kemakmuran Bersama 2030

Kerajaan dijangka akan memberi tiga fokus utama dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2021-2030. Menurut Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, wawasan itu bertujuan untuk memastikan rakyat mendapat bahagian yang adil mengikut kategori masing-masing.

Tiga fokus utama dalam Wawasan Kemakmuran Bersama ialah merapatkan jurang pendapatan antara negeri, merapatkan jurang antara golongan yang kaya dengan yang miskin serta merapatkan jurang antara penduduk bandar serta luar bandar.

Ini kerana kesenjangan ekonomi yang berlaku selama ini memberi impak kepada negara dengan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pada masa akan datang, negeri-negeri yang miskin akan diberi perhatian yang lebih bagi membantu meningkatkan pendapatan mereka. Begitu juga dengan pendapatan antara golongan kaya dengan golongan yang miskin.

Manakala jurang bagi penduduk bandar dan luar bandar yang dikenal pasti akan diselesaikan menerusi program-program yang berkesan.

Apa pandangan anda? Sila klik pautan di bawah untuk bersama-sama memberikan pandangan.

http://belanjawan2020.treasury.gov.my/index.…/…/kajiselidik…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *