Laporan Halatuju Perbadanan PRIMA

Dalam sesi Parlimen kali ini, saya telah membakingkatkan isu berkaitan laporan hala tuju PRIMA ekoran daripada beberapa projek yang dilihat terbengkalai dan juga lewat siap seperti projek PRIMA Tebrau, yang telah disuarakan oleh penduduk setempat.

Menurut satu maklum balas daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), satu pengauditan (due-diligence) pengurusan dan kewangan telah dilaksanakan ekoran keperluan mendesak dalam usaha menjayakan rasionalisasi perumahan negara.

Hasil pengauditan (duediligence) terhadap polisi, kewangan dan model perniagaan PR1MA mendapati PR1MA perlu membaiki kedudukan kewangan untuk meneruskan projek pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Oleh yang demikian, daripada 131 fasa projek yang telah dirancang dengan nilai RM25.64 bilion, sebanyak 56 fasa projek dibatalkan iaitu bernilai RM9.98 bilion. Hasil penilaian yang telah dibuat menunjukkan hanya 75 fasa projek dapat diteruskan.

Status kemajuan di tapak untuk semua projek ini melebihi 50% pembinaan dan mempunyai Lesen Pemajuan Perumahan Dan Permit Iklan Jualan (APDL).

Oleh itu, saya berharap pembatalan projek-projek di bawah PRIMA tidak akan membantutkan usaha kerajaan dalam menawarkan lebih banyak perumahan mampu milik kepada rakyat khususnya golongan anak muda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *