Kempen pemilikan rumah diteruskan

Sungguhpun Kempen Pemilikan Rumah/Ownership Campaign (HOC) 2019 telah tamat pada 30 Jun lalu, kerajaan telah melanjutkan semula program ini untuk tempoh 6 bulan lagi.

Ia bertujuan untuk membantu golongan muda untuk berpeluang memiliki rumah. Perlanjutan program ini berkuatkuasa bermula dari 1 Julai sehingga 31 Disember 2019.

Program ini merupakan usahasama antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (REHDA).

Di samping membantu golongan muda memiliki rumah, program ini bertujuan untuk mengurangkan jumlah hartanah yang tidak terjual di dalam pasaran.

Berdasarkan program HOC, hanya hartanah yang telah dilancarkan atau siap dibina untuk tahun 2019 sahaja akan menerima manfaat.

Rumah pasaran sekunder seperti dibeli daripada rakan, ahli keluarga atau mana-mana pihak lain tidak layak untuk kempen HOC.

Pengecualiaan duti setem (untuk SPA dan MOT) akan diberikan kepada rumah berharga RM300,000 hingga RM1 juta. Pembeli rumah juga akan menikmati diskaun tambahan 10% pada harga pembelian.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *