Pengambilan pekerja asing perlu lebih telus dan bersasar

Umum mengetahui bahawa lambakan pekerja asing di Malaysia telah menjadi salah satu faktor utama yang merencat pertumbuhan ekonomi negara.

Pekerja asing yang berlebihan telah menyebabkan gaji yang tidak meningkat (stagnant wages), kelembapan industri berasaskan inovasi serta peluang bekerjaan yang semakin sengit untuk pekerja tempatan.

Oleh yang demikian, saya telah mendapatkan maklum balas daripada Kementerian Sumber Manusia berkaitan usaha-usaha yang dijalankan bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap pekerja asing, khususnya dalam sektor pertanian dan pembinaan.

Menurut Kementerian:

(a) hanya majikan berkeupayaan (genuine) dan mematuhi
standard perburuhan seperti pematuhan gaji minimum,
menyediakan kemudahan kediaman beserta kemudahan asas
dan tiada rekod pelanggaran kes buruh sahaja
dipertimbangkan memohon pekerja asing.

(b) menetapkan ratio pekerja warganegara dan pekerja asing
bagi menjamin peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia;

(c) akan melaksanakan kadar baharu bayaran levi secara
progresif mengikut bilangan pekerja asing yang diperlukan
oleh majikan dijangka pada tahun 2020.

(d) pembiayaan latihan di bawah Pembangunan Sumber
Manusia Berhad melalui caruman levi majikan untuk melatih
semula pekerja bagi meningkatkan kemahiran pekerja
terutamanya dalam sektor pembuatan, pembinaan dan
perlombongan.

Saya berharap inisiatif-inisiatif yang dijalankan ini secara tidak langsung akan menjurus kepada peralihan industri ke arah mekaninsasi dan automasi.

Ini kemudiannya akan menyumbang kepada kewujudan pekerjaan-pekerjaan berkualiti tinggi dan seterusnya akan menawarkan gaji yang lebih setimpal kepada pekerja tempatan.

Penubuhan Ombudsman ke arah Good Governance

Pada sesi Parlimen yang lalu, saya telah bertanya untuk mendapatkan perkembangan terbaru daripada Jabatan Perdana Menteri mengenai rancangan kerajaan untuk menubuhkan Ombudsman Malaysia, seperti yang dinyatakan dalam Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11).

Buat masa ini, agensi yang bertanggungjawab untuk menerima dan merekod segala aduan daripada orang awam berkaitan agensi-agensi kerajaan di Malaysia dikenali sebagai Biro Pengaduan Awam (BPA) yang diletakkan di bawah kawal selia Jabatan Perdana Menteri.

Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Datuk Liew Vui Keong, draf Rang Undang-Undang (RUU) Ombudsman Malaysia telah disediakan oleh Biro Pengaduan Awam untuk pertimbangan Jabatan Peguam Negara dan dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada bulan hujung tahun ini.

Ombudsman adalah pegawai yang dilantik untuk menerima dan menyiasat aduan-aduan berkaitan salah guna kuasa oleh eksekutif dan pentadbirannya. Sistem ini diwujudkan bertujuan untk mencapai keadilan dalam pentadbiran. Mana-mana orang awam yang mengadu telah mengalami ketidakadilan dalam layanan yang diterima daripada pegawai atau agensi kerajaan boleh melaporkannya kepada Ombudsman.

Oleh yang demikian, saya berharap RUU ini akan dapat dibentangkan pada sesi Parlimen yang akan mula bersidang bulan depan. Langkah ini akan memastikan keyakinan rakyat terhadap kerajaan untuk mengukuhkan amalan ‘good governance’ dalam sistem pentadbiran.

Selain itu, saya yakin Ombudsman akan mampu bertindak sebagai mekanisma semak dan imbang (check and balance) bagi mengekang perbuatan salah laku guna kuasa dan penyelewangan di setiap peringkat pentadbiran ke arah membentuk kerajaan yang lebih telus dan adil.

Menuju Wawasan Kemakmuran Bersama 2030

Kerajaan dijangka akan memberi tiga fokus utama dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2021-2030. Menurut Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, wawasan itu bertujuan untuk memastikan rakyat mendapat bahagian yang adil mengikut kategori masing-masing.

Tiga fokus utama dalam Wawasan Kemakmuran Bersama ialah merapatkan jurang pendapatan antara negeri, merapatkan jurang antara golongan yang kaya dengan yang miskin serta merapatkan jurang antara penduduk bandar serta luar bandar.

Ini kerana kesenjangan ekonomi yang berlaku selama ini memberi impak kepada negara dengan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pada masa akan datang, negeri-negeri yang miskin akan diberi perhatian yang lebih bagi membantu meningkatkan pendapatan mereka. Begitu juga dengan pendapatan antara golongan kaya dengan golongan yang miskin.

Manakala jurang bagi penduduk bandar dan luar bandar yang dikenal pasti akan diselesaikan menerusi program-program yang berkesan.

Apa pandangan anda? Sila klik pautan di bawah untuk bersama-sama memberikan pandangan.

http://belanjawan2020.treasury.gov.my/index.…/…/kajiselidik…

Tindakan keras terhadap syarikat Malaysia akibat jerebu

Kerajaan dikhabarkan akan mengambil tindakan tegas terhadap syarikat-syarikat Malaysia yang mengusahakan ladang-ladang di Indonesia sehingga menyebabkan berlakunya masalah jerebu.

Ini berikutan keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini sangat membimbangkan. Ia bukan sahaja melibatkan Malaysia dan Indonesia, malah menjadi isu serantau kerana melibatkan beberapa buah negara Asean yang lain seperti seperti Singapura dan Thailand.

Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan dalam usaha menangani kesan jerebu seperti melaksanakan pembenihan awan yang memakan belanja yang agak tinggi.

Menurut Perdana Menteri, syarikat-syarikat yang terlibat harus dipertanggungjawabkan atas kebakaran ladang-ladang milik mereka meskipun kawasan tersebut terletak di luar Malaysia.

Sistem JPN ditambah baik atasi masalah Mykad palsu

Beberapa langkah drastik telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa kini bagi memastikan isu-isu berkenaan Mykad Palsu berjaya dibanteras. Antaranya ialah memberhentikan serta-merta pendaftaran lewat kelahiran di Jabatan Pendaftaran Negeri (JPN). Pendaftaran hanya boleh dilakukan di ibu pejabat JPN untuk semak dan imbang.

Keduanya, nazir akan kerap melakukan lawatan mengejut ke semua bahagian JPN bagi memastikan semua tatacara yang telah ditetapkan dipatuhi. Ketiga, pegawai JPN akan ditukar secara pusingan bagi mengelakkan satu-satu pegawai berada di posisi sama lebih daripada 2 tahun seterusnya meminimumkan salah guna kuasa.

Keempat, JPN akan menyemak semula semua sijil lahir yang belum dituntut untuk dinyahaktifkan dari sistem pangakalan data bagi mengelakkan dari di salah guna. Dan kelima, KDN sedang dalam usaha mengusulkan pengwujudan bank data DNA bagi dimasukkan dalam sijil kelahiran.

Segala tindakan yang dilakukan ini adalah diharapkan dapat menyelesaikan kemelut Mykad palsu yang semakin menjadi-jadi yang mengancam kedaulatan negara. Bagi mereka yang terlibat, tindakan udang-undang akan dikenakan dengan hukuman yang wajar.

Pensijilan Halal tetap di bawah kuasa JAKIM

Rakyat tidak perlu bimbang mengenai status pensijilan halal yang dikeluarkan di Malaysia ketika ini.

Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Fuziah Salleh, pensijilan halal masih tertakluk di bawah bidang kuasa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

Dalam masa yang sama tidak ada mana-mana agensi atau badan yang diberi hak untuk menguruskan isu pensijilan halal di Malaysia termasuklah Kementerian Kewangan (MOF).

Segala aspek berkenaan pensijilan halal termasuk prosedur pensijilan, takrifan halal serta sistem jaminan halal terletak di bawah Bahagian Pengurusan Halal Jakim.

Maka kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa pensijilan halal tidak lagi berada di bawah Jakim sebaliknya MOF tidak berdasarkan maklumat yang tepat, menyeleweng dan berniat jahat demi menanam ketakutan dalan kalangan masyarakat Melayu Islam.

Justeru segala isu yang dikeluarkan oleh individu tertentu perlu disaring dengan merujuk kepada sumber-sumber yang benar bagi mengelakkan salah faham dan seterusnya menjadi fitnah dalam kalangan rakyat.

Usaha kembalikan Sabah, Sarawak sebagai rakan sekutu

Meskipun usul pindaan Rang Undang-Undang Persekutuan bagi mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu Tanah Melayu gagal mendapat sokongan dua pertiga, kerajaan tetap berusaha untuk memberikan status hak kepada Sabah dan Sarawak sepertimana yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Buktinya kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Kabinet bagi menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Jawatankuasa yang mempunyai keahlian seramai 23 orang ahli terdiri daripada menteri-menteri Kabinet Persekutuan, Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak yang telah beberapa kali bernesyuarat.

Pengembalian status Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi Tanah Melayu merupakan sesuatu yang penting. Ini bagi memenuhi aspirasi kerajaan dan rakyat kedua-dua negeri, dalam masa yang sama melengkapkan manifesto Pakatan Harapan dalam PRU-14 yang perlu direalisasikan.

Sebagai langkah awal, kerajaan persekutuan telah bersetuju untuk menyerahkan sepenuhnya urusan pentadbiran Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan kepada kerajaan negeri Sabah kecuali perkara yang berkaitan dengan keselamatan yang masih terletak di bawah bidang kuasa kerajaan Persekutuan.

Tangani masalah kartel dengan MyCC

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Persaingan 2010.

Fungsi MyCC adalah untuk bertindak sebagai badan separa kehakiman yang melindungi proses persaingan Malaysia dengan menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010).

Ini ekoran kewujudan amalan kartel dalam rantaian bekalan barangan terpilih sehingga menyebabkan harga sesuatu barangan naik pada paras harga melampau.

Keuntungan melampau boleh berlaku dalam seluruh rantaian barangan bekalan sama ada dari pengimport, pemborong atau pengedar.

Pengaruh kartel sangat besar dalam menentukan harga siling bagi sesuatu produk sehinggakan keuntungan yang diperolehi setiap peringkat melebihi 133 peratus.

Ketika ini pelbagai usaha telah dilakukan oleh MyCC dalam memastikan harga barangan terpilih terus berada pada harga siling bermula dari siasatan, penalti kewangan sehinggalah senarai hitam syarikat.

Pelbagai garis panduan telah ditetapkan bagi memastikan setiap industri patuh kepada undang-undang persaingan.

Justeru, MyCC akan terus berperanan dalam memastikan tidak ada mana-mana pihak memonopoli sesuatu barangan pada kadar harga yang melampau.

Sekiranya anda menyedari kewujudan masalah kartel, kemukakan aduan anda pada link yang diberikan di bawah:

https://www.mycc.gov.my/bm/e-aduan

Selamat Menyambut Hari Malaysia ke-56!

Tanggal 16 September merupakan detik bersejarah buat negara kita Malaysia. Gabungan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu telah membuktikan bahawa Persekutuan Malaysia yang dibentuk telah berjaya memberikan kemakmuran kepada semua.

Justeru, sejarah penubuhan Persekutuan Malaysia perlu terus dikenang oleh setiap rakyat Malaysia. Membina kejayaan pada hari ini bukanlah suatu tugas yang mudah. Ia memerlukan kecekalan, pengorbanan dan keikhlasan.

Semoga rakyat Malaysia terus hidup dalam keadaan aman, harmoni, dan bersatu-padu dengan menerapkan perpaduan sebagai elemen utama.

Selamat Menyambut Hari Malaysia Ke-56 buat seluruh rakyat Malaysia!

Senior Makan Gaji, Junior Banting Tulang?

Semalam, saya telah dijemput untuk menjadi panelis bersama En Syahir Sulaiman, Setiausaha Politik Presiden PAS dan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) bagi membincangkan topik berkaitan sektor pekerja di Malaysia.

Dalam sesi perbincagan tersebut, saya telah menekankan beberapa perkara.

Yang pertama, persediaan negara dalam menghadapi “aging population”, seperti yang telah berlaku di Singapura dan Jepun. Menjelang tahun 2030, dijangkakan 15-20% populasi rakyat Malaysia akan berumur lebih daripada 60 tahun.

Oleh yang demikian, perlu ada perancangan holistik daripada pihak kerajaan untuk terus memastikan kewujudan bakat tenaga kerja muda dalam sektor pekerjaan.

Di samping itu, jaringan keselamatan dan kebajikan sosial yang lebih baik perlu dirangka untuk golongan pesara jika kerajaan berhasrat untuk memperbaharui skim pencen di Malaysia.

Data menunjukkan bahawa menunjukkan lebih 75% pencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja gagal mencapai tahap simpanan melebihi RM50,000 pada usia 54 tahun.

Jumlah simpanan ini adalah tidak mapan untuk mereka mengharungi kehidupan selepas bersara, ekoran kos sara hidup dan perbelanjaan yang tinggi khususnya di kawasan bandar.

Oleh itu, secara keseluruhannya saya berpandangan bahawa isu ini perlu diurus dengan baik oleh semua pihak tanpa melibatkan polemik kaum dan agama.

Ini kerana golongan muda mahupun tua masing-masing mempunyai peranan dalam menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.