FGV terima penarafan Sijil Pengurusan Anti Rasuah

Buat pertama kalinya FGV Holdings Berhad (FGV) menerima pengiktirafan antarabangsa untuk Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS). Pensijilan yang diperolehi ialah pensijilan ISO 37001:2016.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV, Datuk Haris Fadzilah Hassan, untuk memastikan ABMS benar-benar berkesan, syarikat akan memastikan setiap pekerja menjadi lebih peka dan terlatih bagi mencegah perbuatan rasuah atau sogokan daripada berlaku. Tiga fokus utama yang cuba dibanteras oleh FGV iaitu penyalahgunaan kuasa, penipuan dan rasuah.

Standard ISO 37001:2016 memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Seksyen 17A Akta SPRAM 2009 (Pindaan) dan Garis Panduan Prosedur Adil yang akan berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020. Standard ini menjadi panduan bagi membantu organisasi menubbuhkan, melaksanakan, menyelenggara dan meningkatkan program anti-rasuah.

Diharapkan agar, pengiktirafan ini akan dapat mengembalikan reputasi dan memulihkan nama baik FGV sebagai syarikat korporat profesional dan terkemuka.

Penempatan pegawai SPRM di Pejabat MB

Cadangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menempatkan seorang pegawai di pejabat Menteri Besar (MB) merupakan satu langkah yang tepat. Langkah ini perlu disokong oleh kesemua pentadbiran kerajaan negeri bagi memastikan ketelusan dan akauntabiliti di setiap pejabat MB dapat dipantau seterusnya membasmi masalah rasuah.

Ini kerana pejabat MB mempunyai risiko yang tinggi untuk berlaku kegiatan rasuah dan penyelewengan khususnya bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengaut keuntungan lumayan.

Dalam masa yang sama, langkah ini membuktikan bahawa SPRM serius menangani masalah rasuah dalam kalangan pemimpin utama, bukan sekadar golongan kebanyakan. Tidak ada lagi istilah ‘ikan jerung’ yang terlepas dari dakwaan rasuah.

Selain tujuan memantau, penempatan pegawai SPRM di pejabat MB mampu memudahkan urusan pentadbiran kerajaan bagi mendapatkan rujukan dan pandangan mengenai kes-kes rasuah. Selain itu, ia mampu mengawal berlakunya rasuah di pejabat kerajaan negeri.

Ketika ini kerajaan negeri Perlis dan Kelantan masih berteka-teki dalam menerima cadangan meletakkan pegawai SPRM di pejabat MB. Apa pandangan anda? Sila nyatakan di bawah.

Harga pasaran kelapa sawit terus meningkat!

Berita baik buat pekebun-pekebun kecil kelapa sawit. Harga minyak sawit mentah (MSM) terus mencatatkan kenaikan semenjak bulan Oktober yang lalu sehingga kini. Peningkatan ini sudah pasti akan meningkatkan pendapatan para pekebun kecil kelapa sawit.

Laporan dari Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), pada Oktober lalu MSM telah memaparkan kenaikan harga jauh lebih tinggi daripada jangkaan. Ia berikutan pengeluaran hasil sawit yang menurun pada bulan tersebut. Malah pengeluaran hasil pada bulan November juga turut mencatatkan penurunan.

Disebabkan hasil minyak sawit yang menurun telah menyebabkan berlakunya permintaan melebihi penawaran. Hal ini sekaligus menjadi punca kenaikan pasaran harga MSM.

Bagi penyelidik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics, Dr Sathia Varqa, senario peningkatan MSM akan berterusan pada suku pertama tahun hadapan ekoran permintaan yang lebih tinggi terutama ketika menjelang perayaan Tahun Baru Cina dan kedatangan Ramadan serta Syawal.

Selain itu pembelian secara agresif daripada China telah menjadi penyumbang ke arah kenaikan harga komoditi utama negara. Begitu juga dengan promosi berterusan oleh kerajaan yang telah menyebabkan banyak negara lain telah membeli minyak sawit dari Malaysia.

Ketika ini, harga pasaran kelapa sawit telah meningkat daripada RM320 kepada RM450 untuk satu tan hanya dalam masa satu minggu. Apa pandangan anda? Sila nyatakan di bawah.

Industri francais pemacu sektor keusahawanan

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), bakal menjadikan industri francais sebagai sektor penting yang mampu memberi impak penting buat negara. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada pembangunan usahawan dan membuka peluang pekerjaan, dalam masa yang sama mampu memberi nilai tambah kepada kepuasan kehidupan pengguna.

Langkah ini amat penting kerana pihak kementerian ingin menyasarkan industri francais menjadi sektor uutama yang menyumbang kepada pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

Melalui Ekspo Francais Kebangsaan (NFeX), program-program pembangunan francais negara akan dipertingkatkan, seterusnya membantu memberi persekitaran yang kondusif kepada industri francais secara keseluruhannya.
Kewujudan program-program pembangunan francais amat penting kerana mampu menjadi batu loncatan dalam menggalakkan penggunaaan jenama francais Malaysia.

Antara langkah strategik yang mampu dilaksanakan oleh kementerian ialah melakukan padanan perniagaan, demonstrasi produk dan perkhidmatan, promosi, klinik francais, sesi perkongsian,pendidikan serta program kesedaran.

Ketika ini, terdapat 66 jenama francais Malaysia telah berkembang ke 65 buah negara dengan lebih 4,200 cawangaan di seluruh dunia dicatatkan pada tahun ini.

5,000 gelandangan mendapat pekerjaan

Usaha murni Yayasan Kebajikan Negara (YKN) membuka Anjung Singgah sebagai pusat khidmat sosial golongaan gelandangan, telah berjaya membantu mereka keluar dari kepompong kemiskinan.

Berdasarkan statistik sehingga Oktober tahun ini, seramai 5,544 orang daripada 7,520 golongan gelandangaan yang mendaftar masuk ke Anjung Singgah telah berjaya dibantu mendapatkan pekerjaan. Ia merupakan impak yang positif melalui program padanan kerjaya yang dilakukan oleh Anjung Singgah.

Menurut Timbalan Perdana Menterri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, selain pihak kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan (NGO) juga diharapkan dapat melaksanakan inisiatif sebegini dengan menumpukan usaha menyediakan khidmat advokasi.

Antara inisiatif lain yang boleh dilaksanakan seperti hal-hal berkaitan pendidikan, peningkatan kemahiran diri, kemahiran keusahawanan dan perkara yang bersesuaian.

Produk halal Malaysia akan ke Olimpik Tokyo 2020

Usaha kerajaan dalam menyebarluaskan pasaran produk halal tempatan ke peringkat global akan dilakukan menerusi temasya Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik di Tokyo tahun hadapan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan (MED), Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof, kerajaan bersetuju membangunkan Malaysia Street ketika Sukan Olimpik Tokyo dilangsungkan.

Pemberian tapak yang akan dibangunkan secara kerjasama antara kerajaan dan usahawan dijangka mampu mempromosikan produk-produk halal Malaysia secara langsung kepada 40 juta pengunjung Sukan Olimpik yang terdiri daripada pelbagai negara termasuklah penduduk setempat di Jepun.

Dijangka program Streeet Malaysia akan memberi pulangan yang besar kepada negara. Ini memandangkan pasaran halal di Jepun adalah bernilai RM1.2 bilion.

Bagi merealisasikan hasrat ini, pihak kementerian telah melantik empat syarikat peneraju bagi menjadi ‘anchor’ untuk memasarkan produk halal Malaysia sempena temasya yang bakal berlangsung.

Hasil kejayaan program Food Bank

Sejak diperkenalkan pada Disember tahun lalu, Program Food Bank Malaysia di bawah inisiatif Kementerian Perdangangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) telah banyak memberi manfaat kepada rakyat Malaysia.

Menurut menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, sebanyak 311,189 isi rumah seluruh negara telah menerima manfaat sehingga bulan Ogos tahun ini. Selain Food Bank Malaysia, Program Food Bank Siswa pula telah berjaya memanfaatkan seramai 4,970 mahasiswa yang merupakan golongan isi rumah berpendapatan rendah (B40).

Maka inisiatif Program Food Bank yang diperkenalkan ini secara tidak langsung membantu meringankan beban kos sara hidup dalam kalangan rakyat.

Selain meringankan beban, program ini juga turut mampu mengatasi masalah lebihan makanan sebanyak 1,701 tan metrik sehingga bulan Ogos tahun ini. Jumlah lebihan makanan ini amat tinggi iaitu bernilai RM8.51 juta.

Syarikat GLC perlu tawarkan latihan intensif

Kenyataan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) menyediakan latihan intensif tambahan kepada siswazah kumpulan B40 perlu disambut baik oleh semua pihak. Ini kerana sebanyak 60 peratus siswazah baharu yang menamatkan pengajian akan terus menganggur.

Kebanyakan dari mereka pula datangnya daripada golongan miskin yang amat memerlukan pekerjaan bagi mengubah realiti kehidupan.

Maka, syarikat-syarikat GLC termasuk konglomerat petroleum, Petronas digesa untuk menyediakan platform kepada graduan baharu daripada kumpulan B40 untuk meningkatkan kemahiran mereka.

Kemahiran tersebut boleh ditingkatkan menerusi latihan asas selama beberapa tahun termasuklah latihan tambahan serta pemahaman terhadap teknologi digtal.

Usaha yang dicadangkan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan untuk mendapatkan lebih banyak peluang pekerjaan yang sesuai berdasarkan kemahiran yang mereka ada.

Dalam masa yang sama ia mampu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah baharu di Malaysia termasuklah mereka yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris.

Penglibatan anak muda dalam Revolusi 4.0

Mendepani Revolusi Perindustrian 4.0, saya cuba mendapatkan pandangan daripada Kementerian Pendidikan berkaitan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan khususnya di peringkat sekolah bagi menggalakkan penglibatan golongan belia dan anak muda dalam dunia keusahawanan Industri 4.0.

Berdasarkan maklum balas Kementerian, di peringkat sekolah, KPM telah memperkenalkan mata pelajaran Pengajian Keusahawanan sebagai mata pelajaran elektif bagi murid Tingkatan 4 dan 5 di sekolah menengah teknik. Antara tajuk yang dimasukkan dalam mata pelajaran ini ialah Keusahawanan Digital yang menjurus kepada keusahawanan industri 4.0. Tajuk ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan perisian aplikasi, keusahawanan digital dan perundangan serta mengaplikasikan platform teknologi digital dalam pemasaran.

Selain itu, pembangunan Kurikulum Standard Kolej Vokasional turut mengambil kira keperluan Revolusi Industri 4.0. Elemen inovasi dan kreativiti diberi keutamaan dalam penyampaian kurikulum di kolej
vokasional. Aspek inovasi dan kreativiti ditonjolkan dalam projek-projek inovasi yang dilaksanakan di kolej vokasional.

Sebagai contoh, pelaksanaan Smart classroom, projek terbaharu kolej vokasional pertanian adalah melaksanakan Smart Agriculture bersama pemain industri. Melalui projek ini, usaha untuk melahirkan peladang yang berkemahiran, berteknologi tinggi dan usahawan tani yang berjaya di kalangan anak muda dapat dipercepatkan menggunakan kemudahan dan kepakaran daripada pemain industri.

Di peringkat institusi pendidikan tinggi (IPT), penekanan terhadap bidang keusahawanan dijadikan salah satu fokus dalam Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 iaitu untuk melahirkan graduan yang holistik, keusahawanan dan seimbang.

Program keusahawanan di bawah inisiatif ini, dilaksanakan melalui tiga (3) fasa iaitu membudaya (enculture), mengukuh (empower) dan
melengkapi (equip) yang melatih pelajar untuk menguruskan sumber dan kewangan serta berkomunikasi dengan baik, berdaya tahan, mempunyai lokus kawalan diri (internal locus control), berupaya menguruskan risiko dan yakin dengan keupayaan diri.

Kerjasama strategik dengan industri dan agensi pembangunan keusahawanan seperti Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK), SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia), Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dan CELCOM turut diperkukuhkan dalam memastikan pelajar yang mempunyai kecenderungan keusahawanan mendapat bimbingan sewajarnya untuk memula, membangunkan dan melengkapkan perniagaan mereka khususnya dalam bidang-bidang terkini selaras dengan keperluan industri 4.0 seperti eCommerce, FinTech, logistik, big data, robotic engineering dan Internet of Things.

Saya berharap usaha secara kolektif seperti ini dapat diteruskan antara kerajaan dan industri bagi melahirkan sebuah kominiti usahawan Industri 4.0 yang berdaya saing. Ini sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Kerajaan ulangi pendirian mansuhkan akta drakonian

Hasil mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan (PH), Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad mengulangi pendirian untuk meminda undang-undang bersifat drakonian secepat mungkin. Antara undang-undang yang terangkum di dalamnya ialah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA).

Komitmen ini diulangi selepas usaha memindanya tertangguh pada peringkat awal disebabkan oleh faktor tertentu yang tidak dapat dielakkan.

Pindaan undang-undang bersifat drakonian merupakan salah satu janji yang disepakati parti-parti komponen PH pada pilihan raya umum lalu yang harus ditunaikan. Langkah ini bagi memastikan undang-undang tersebut tidak disalah guna dengan siri-siri tangkapan tanpa bicara.

Prosedur utama yang akan dilakukan ialah dengan membentangkan usul pindaan undang-undang tersebut ke Parlimen secepat mungkin sama ada pada sdang Parlimen kali ini atau pada sidang akan datang bagi mendapatkan reaksi yang menyeluruh.

Saya berharap kerajaan dapat segera memulakan proses pemindaan Akta SOSMA seperti yang telah dijanjikan sebelum ini agar selari dengan hak asasi manusia.

Ia juga penting bagi mengelakkan daripada berlaku penyalahgunaan kuasa yang oleh ahli-ahli politik seperti yang pernah berlaku dalam kerajaan sebelum ini.