INDUSTRI PERLU BEKERJASAMA TINGKAT KEPADANAN TENAGA KERJA

Walaupun tahap pendidikan tenaga kerja semakin tinggi, peluang pekerjaan yang diwujudkan dalam ekonomi Malaysia masih tertumpu pada pekerjaan berkemahiran rendah dan sederhana.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2016 BNM, seolah-olah terdapat ketidakpadanan yang ketara di antara bakat tenaga kerja yang dihasilkan dengan jenis pekerjaan yang diwujudkan dalam industri.

Pihak majikan ada membangkitkan isu kekurangan kemahiran yang ketara dalam kalangan pekerja baharu. Kaji selidik yang dijalankan Bank Dunia dan TalentCorp mendapati bahawa 90% daripada syarikat percaya bahawa siswazah universiti sepatutnya menjalani lebih banyak latihan industri sebelum mendapatkan ijazah.

Majikan terus menerus menyalahkan sektor pendidikan terutamanya pendidikan universiti (secara tidak langsung) atas kelemahan menghasilkan gologan graduan yang berkualiti tinggi. Nilai kebolehpasaran dan kemahiran komunikasi yang lemah dikatakan menjadi faktor utama peningkatan pengangguran golongan belia negara.

Namun pada masa yang sama, syarikat-syarikat ini tidak mengambil inisiatif dalam turut membantu menghasilkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Dikatakan 50% syarikat tiada program latihan industri berstrukutur menunjukkan mereka tidak berminat untuk ‘melabur’ dalam mengembangkan bakat-bakat tenaga kerja dalam negara.

Selain itu, kerjasama dengan pihak universiti juga sangat lemah. Sepatutnya, pihak syarikat bekerjasama dengan pihak universiti dalam menghasilkan satu perancangan atau kurikulum strategik untuk meningkatkan kualiti graduan universiti. Kerjasama seperti ini sudah pasti akan mengurangkan masalah ketidakpadanan industri yang kian serius sejak kebelakangan ini.

Di samping itu, golongan majikan juga haruslah mengambil langkah proaktif dalam menghasilkan lebih banyak kerja berkemahiran tinggi. Seperti yang telah dibincagkan di atas, penghasilan pekerjaan berkemahiran tinggi adalah sedikit dan ia tidak selari dengan jumlah graduan yang dihasilkan setiap tahun.

Oleh itu, sektor pendidikan dan industri harus mula mengorak langkah dalam menjalin kerjasama agar masalah ini dapat diselelsaikan dengan lebih berkesan. Hal ini kerana golongan yang paling akan terkesan adalah golongan graduan yang menganggur selama berbulan-bulan yang turut terbeban dengan hutang PTPTN.

SISWAZAH ‘DEMAND’ GAJI, FAKTA KE AUTA?

Menurut satu berita yang dikeluarkan oleh Free Malaysia Today (FMT) pada 9 November 2018, Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) berkata permintaan gaji tinggi dan “takut” mencari pekerjaan di luar bidang dipelajari antara punca kadar pengangguran graduan Bumiputera meningkat.

Persoalan di sini ialah tahap manakah gaji itu boleh dikatakan “tinggi” untuk golongan siswazah? Adakah permintaan gaji permulaan sebanyak RM3,000 untuk seorang jurutera adalah tinggi dalam keadaan ekonomi sekarang ini?

Berdasarkan buku Antara Dua Darjat yang ditulis oleh Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Dr Muhammed Abdul Khalid, beliau menyatakan bahawa berdasarkan kadar pendapatan negara, didapati pekerja mendapat 28%; kerajaan mendapat 5% dalam bentuk cukai, sementara pemilik korporat mendapat bahagian terbesar iaitu 67%.

Walhal di Singapura, pekerjanya menerima lebih kurang 40% , di Korea 46%, sementara di negara Barat yang maju, kadarnya lebih kurang 50%. Lebih mengejutkan, peratusan pendapatan negara milik pekerja bakal berkurang sebanyak lebih 20%, sementara milik korporat meningkat sehingga 75%.

Pertumbuhan kadar gaji yang rendah walaupun dalam persekitaran ekonomi yang berkembang dengan kukuh merupakan satu situasi yang tidak adil terhadap pekerja.

Contohnya, pada tahun 2017, KDNK negara adalah pada paras yang tinggi iaitu 5.9%. Namun, angka ini gagal diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup pekerja dan rakyat keseluruhannya. Berdasarkan keadaan semasa, wujud kecenderungan tinggi pertumbuhan KDNK di Malaysia didokong oleh pertumbuhan keuntungan perniagaan.

Ini bersandarkan kepada dua faktor. Pertama, kebanyakan perniagaan mencatat keuntungan positif untuk tahun 2017.

Kedua, perangkaan menunjukkan pulangan daripada KDNK kepada gaji dan upah masih rendah. Secara purata, bagi setiap ringgit nilai KDNK, 35 sen sahaja akan diterima dalam bentuk upah manakala 65 sen diterima dalam bentuk keuntungan perniagaan.

Berdasarkan Rajah 6, data menunjukkan bahawa purata pendapatan bulanan bagi graduan tidak meningkat untuk tempoh lebih 7 tahun! Walaupun dengan kadar KDNK meningkat setiap tahun yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, kekayaan itu tidak dapat dirasai oleh golongan pekerja khususnya golongan yang baru mula bekerja.

Bahkan, lebih 50% graduan mendapat gaji di bawah RM2,000 sebulan! Dalam suasana peningkatan kos sara hidup yang kian meningkat, majikan seharusnya memberikan gaji yang berpatutan sejajar dengan kadar inflasi tahunan negara.

PEMEGANG IJAZAH PALING RAMAI TAKDE KERJA!?

Saya ingin menarik perhatian masyarakat kepada realiti sebenar yang dihadapi oleh golongan graduan universiti di Malaysia.

Walaupun kadar pengangguran nasional menunjukkan kadar yang rendah di bawah paras 4.0%, ia tidak memberikan gambaran sebenar kesukaran yang dihadapi oleh golongan belia dalam mendapatkan pekerjaan.

Perkara ini harus dibincangkan secara serius memandangkan isu pengangguran graduan daripada segi peratusan agak tinggi; antara 22% hingga 25%.

Kebimbangan ini perlu diberi pertimbangan sewajarnya kerana dikhuatiri isu pengangguran akan semakin meningkat ekoran kelembapan ekonomi dunia semasa yang dijangka berterusan.

Tahun Jumlah graduan
menganggur (orang)
Jumlah graduan
menganggur (%)                    
Jumlah graduan IPT
2010 42,918 24.6 224,752
2011 44,430 24.0 236,557
2012 53,690 25.6 249,702
2013 55,228 25.0 259,359
2014 52,219 24.9 254,161
2015 54,852 23.9 273,373
2016 51,247 22.8

Masalah pengangguran bellia adalah masalah biasa yang dialami oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Kadar pengangguran belia di Malaysia pada tahun 2017 adalah sebanyak 10.8%, iaitu berada di belakang Indonesia (15.6%) dan China (10.8%). Namun begitu, jumlah ini adalah lebih tinggi daripada Singapura (4.6%), Thailand (5.9%), Vietnam (7.9%) dan India (10.5%).

Tenaga kerja belia lebih banyak terdiri daripada mereka yang mempunyai pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Bagi belia berumur 15-24 tahun, hanya 16% mencapai pendidikan tertiari, manakala baki 84% pencapaian pendidikan paling tinggi bagi mereka ialah peringkat menengah (Profil bagi keseluruhan tenaga kerja: Pendidikan tertiari: 28%; Rendah, menengah dan tiada pendidikan formal: 72%).

Yang nyata, belia yang berpendidikan tertiari merupakan kumpulan yang lebih besar dalam kelompok belia yang menganggur (23% daripada jumlah keseluruhan belia yang menganggur). Apa yang membimbangkan ialah kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berpendidikan tinggi adalah lebih tinggi, pada 15.3%, berbanding belia yang tidak berpendidikan tertiari iaitu 9.8%. Angka ini menunjukkan tidak banyak pekerjaan berkemahiran tinggi yang dihasilkan oleh industri walaupun negara mensasarkan peningkatan produktiviti dan penujuan ke arah negara berpendatan tinggi.

Pemerhatian ini jelas berbeza daripada pemahaman ekonomi mengenai peningkatan pulangan pencapaian pendidikan, dan juga bertentangan dengan pengalaman ekonomi maju.

Perkembangan dalam pengangguran siswazah ini telah menimbulkan beberapa persoalan dasar yang utama berhubung dengan peningkatan kualiti dan kesesuaian sistem pendidikan sebagai persediaan untuk menghadapi industri yang semakin berubah, jenis pekerjaan yang diwujudkan dan kesediaan modal insan, serta langkah-langkah meningkatkan pemadanan dalam pasaran pekerja dan mengurangkan asimetri maklumat tentang keperluan kemahiran oleh industri.

Berdasarkan rajah di atas, jelas menunjukkan trend yang berbeza daripada segi tenaga kerja bagi negara membangun dan negara maju. Jikalau dilihat di negara maju, golongan belia yang menganggur kebanyakannya terdiri daripada mereka yang tidak mendapat pendidikan tertiari. Hal ini berbeza dengan negara-negara membangun. Kebanyakan jenis pekerjaan yang dihasilkan diisi oleh pekerja-pekerja separuh mahir dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pengangguran golongan graduan universiti.

SISWAZAH PERLU PEKA DENGAN PERALIHAN INDUSTRI

Saya yakin kita semua sedar bahawa satu peralihan industri dalam sektor buruh sedang berlaku di mana permintaan pekerja pada waktu ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan 10 tahun lepas (sewaktu saya tamat pengajian).

Gologan pelajar universiti perlu peka dengan peralihan sektor industri ini yang sedang menjurus ke arah Revolusi Industri 4.0. Ini bermakna dalam masa beberapa tahun lagi, pekerjaan-pekerjaan berproduktiviti rendah akan digantikan dengan teknologi automosi yang lebih cekap dan efisien.

Menurut Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), majoriti mereka yang hilang pekerjaan sejak setahun lalu bekerja dalam sektor perkeranian, kerja kilang dan mengendalikan mesin, di mana automasi secara beransur-ansur mengambil alih.

Malahan di Eropah, krisis perniagaan runcit semakin tertekan apabila syarikat-syarikat di United Kingdom dan Germany bercadang untuk mengurangkan bilangan pekerjaan disebabkan peningkatan jualan melalui beli-belah dalam talian (online shopping). Tesco, pasaraya runcit terbesar UK dikatakan akan memotong lebih kurang 15,000 jawatan pekerjaan dan menutup kaunter daging, ikan dan makanan.

Mendepani peralihan industri ini, kerajaan telah mengambil langkah awal dengan memperuntukkan sebanyak RM210 juta bagi tahun 2019 hingga 2021. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama untuk pelaburan industri berteknologi tinggi menerusi tumpuan terhadap Industri 4.0.

Oleh yang demikian, saya melihat kepada keperluan setiap pelajar universiti untuk memiliki kemahiran (skill) yang boleh diguna pakai untuk Industri 4.0, tidak bergantung kepada apa yang sedang dipelajari di universiti. Golongan belia harus bijak memanfaatkan peluang pembelajaran di univerisiti dan tidak mengharapkan pekerjaan selepas tamat belajar sahaja.

Berdasarkan World Economic Forum, salah satu perubahan besar yang akan berlaku melalui pengaplikasian teknologi adalah kewujudan jenis-jenis pekerjaan baru yang beproduktiviti tinggi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), cyber-security robotics, machine learning dan 3D printing. Melihat kepada keseluruhan pasaran buruh, gaji yang ditawakan untuk pekerjaan baru ini juga lebih lumayan berbanding pekerjaan tradisional.

Syarikat Konsultansi McKinsey juga telah menjangkakan bahawa akan terdapat penurunan yang ketara dalam bilangan pekerjaan di beberapa sektor disebabkan proses peralihan industri ini. Namun pada masa yang sama, kehilangan pekerjaan itu diganti dengan pekerjaan baru yang wujud di sektor-sektor lain disebabkan pembangunan teknologi. 

Paras pengangguran di Malaysia masih kekal pada paras yang optimum – 3.3 ~ 3.4%. Memang tidak dinafikan akan terdapat pekerja-pekerja yang akan diberhentikan tetapi bukan atas faktor ekonomi, tetapi lebih disebabkan faktor global yakni proses peralihan industri yang berlaku secara semula jadi. Pekerjaan yang dilupuskan diganti dengan pekerjaan yang diwujudkan di sektor lain. 

Oleh itu, amatlah penting untuk golongan belia ataupun yang masih bekerja untuk peka dengan proses peralihan industri ini. Pelbagai program reskilling ataupun upskilling telah ditawarkan bagi membolehkan setiap pekerja kekal relevan dalam pasaran buruh tempatan untuk masa akan datang.

Malahan, saya merasakan perkara ini perlu diberi perhatian sewajarnya bagi memastikan mereka mampu untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian.

KEUSAHAWANAN TAK ‘GLAMOUR’?

Berdasarkan Laporan Tahunan PKS 2015/2016, Malaysia adalah sebuah negara dalam kalangan ekonomi di rantau Asia dengan pembiayaan dan infrastruktur fizikal disediakan secara meluas bagi memberi sokongan kepada para usahawan.

Namun, walaupun dengan faktor yang positif, kadar Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) negara adalah paling rendah di rantau ini. Menurut laporan tersebut, peratusan individu yang sedang dalam proses permulaan atau sudah menjalankan perniagaan baharu di Malaysia adalah 2.9% pada tahun 2015, berbanding dengan 6.6% pada tahun 2013 dan 5.9% pada tahun 2014. Trend ini menunjukan bahawa tidak ramai rakyat yang mengejar peluang keusahawanan dan inisiatif yang innovatif.

Data di atas menunjukan aktiviti keusahawanan peringkat awal di Malaysia adalah konsisten dan dipacu terutamanya oleh peluang berbanding dengan keperluan. Dalam Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Malaysia berada di tempat keenam daripada 60 buah negara dalam Indeks Motivasi, dengan usahawan Malaysia memilih untuk mengejar peluang berasaskan kepada motivasi keusahawanan, dan bukannya memulakan perniagaan berasaskan keperluan.

Namun begitu, keusahawanan tidak dilihat sebagai kerjaya pilihan di Malaysia (hanya 39.3% pada tahun 2015) dan negara seperti Singapura (51.7% pada tahun 2014), berbanding negara ASEAN yang lain. Hal ini mungkin kerana terdapat banyak peluang pekerjaan tetap yang menawarkan skim gaji yang menarik seperti manfaat KWSP dan perubatan.

Seterusnya, kadar pemilikan perniagaan baharu yang rendah di Malaysia (2.3% pada tahun 2015) adalah kerana persekitaran pekerjaan yang teguh; lebih ramai rakyat Malaysia memilih untuk mendapat pendapatan yang stabil melalui pekerjaan, berbanding mempunyai perniagaan sendiri.

Oleh yang demikian, usaha ke arah penggalakan penglibatan belia dalam keusahawanan perlu dilakukan dengan segera. Penubuhan semula Kementerian Pembangunan Usahawan adalah satu langkah yang baik ke arah membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat.

InsyaAllah saya akan cuba kupas isu mengenai keusahawanan dan pada yang sama, menjalankan gerak kerja di bawah melalui platfrom ahli parlimen dan pemuda Keadilan. Saya melihat industri keusahawanan memainkan peranan yang penting dalam menangani isu pengangguran belia negara pada masa ini.

REALITI ALAM PEKERJAAN DI MALAYSIA

Sering kali kita mendengar bahawa golongan belia atau graduan sukar untuk mendapatkan pekerjaan.

Ini telah menarik minat saya untuk mengkaji perkara ini dengan lebih mendalam. Saya akan cuba melihat bagaimana sektor keusahawanan dapat membantu menangani masalah pengangguran belia ini.

Sebelum itu, saya telah membaca beberapa artikel dan kertas kajian yang dikeluarkan oleh agensi berkaitan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor buruh di Malaysia.

Untuk pengetahuan, Malaysia boleh diklasifikasikan sebagai salah sebuah negara yang memiliki guna tenaga penuh oleh kerana kadar pengangguran yang berada di bawah paras 4.0%.

TahunKadar Pengangguran (%)
2014
2.9
20153.1
20163.4
20173.4

Namun begitu, setiap tahun pasti timbul masalah pengangguran yang serius yang wujud dalam kalangan belia dan graduan. Perkara ini harus diteliti bagi mengenal pasti punca-punca yang membawa kepada permasalahan ini.

Berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh 2016, kadar pengangguran yang tinggi direkodkan oleh penduduk dalam kumpulan umur 15–19 tahun iaitu 15.9% pada 2016, diikuti penduduk berumur 20–24 tahun dengan kadar 9.1%. Dari segi bilangan penganggur pula, sumbangan terbesar dicatat oleh kumpulan umur 20–24 tahun, iaitu 37.7% daripada keseluruhan penganggur.

Antara punca yang telah digariskan (yang berkaitan dengan dasar) adalah: 
1. Ketidakpadanan bekalan/pasaran buruh dan permintaan industri (mismatch between labour supply and industry demand)
2. Gaji tidak setimpal dengan kelayakan (highly skilled, but low wages)
3. Peluang pekerjaan yang tidak mencukupi

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pada suku kedua 2018 terdapat 200,000 kekosongan jawatan yang tidak diisi. Kebanyakannya adalah jawatan yang memerlukan pekerja separuh mahir.

Kumpulan pekerja separuh mahir terdiri daripada graduan yang memiliki diploma dan pelajar-pelajar lepasan SPM atau kolej vokasional seperti TVET. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar dalam pasaran buruh berbanding kumpulan graduan universiti.

Selain itu, daripada 200,000 kekosongan jawatan yang ada, hanya 51,000 jawatan adalah untuk golongan graduan universiti. Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan perkara ini berlaku. Pertama, kekurangan tenaga kerja dan yang kedua, tiada bekalan tenaga kerja yang diperlukan disebabkan ketidakpadanan (mismatch of labour).

Oleh itu, saya akan cuba mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Namun, saya lebih cendong untuk melihat bagaimana industri keusahawanan dapat memainkan peranan sebagai peluang alternatif kepada golongan belia.

Mudah-mudahan bermanfaat.

KESAN PERANG DAGANG KEPADA EKONOMI

SIRI 2 #TRADE

Di sini saya ingin menceritakan sambungan daripada siri pertama dengan secara ringkas sahaja kesan perang dagang terhadap ekonomi Malaysia.

Sudah pasti banyak lagi kesan-kesan lain secara langsung dan tidak langsung terhadap perniagaan dalam negara yang memerlukan kajian dan pemahaman yang lebih tinggi dalam isu ini.

Seperti yang telah dilaporkan, Bursa Malaysia telah mencatatkan peningkatan aliran masuk bersih dana asing sejak beberapa minggu yang lalu. Memang tidak boleh dinafikan bahawa perkembangan ini ‘dibantu’ oleh perang dagangan antara Amerika Syarikat (AS) dan China.

Secara keseluruhan, Malaysia tidak terjejas secara langsung disebabkan persengketaan antara dua buah negara tersebut. Namun, terdapat peluang di mana Malaysia mampu meningkatkan nilai eksport ke AS dan China. Peningkatan eksport sudah pasti dapat menyumbang kepada ekonomi negara disebakan peningkatan pengeluaran dan tukaran mata wang asing.

Contohnya, Malaysia boleh mengisi ruang yang dikenakan tarif, contohnya minyak soya yang diimport oleh China dari AS, berkemungkinan akan menaikkan permintaan untuk minyak kelapa sawit di Malaysia.

Menurut Kementerian MITI, perdagangan Malaysia-China terus berkembang pada kadar lebih tinggi berbanding dengan rakan dagang lain. Bagi tempoh Januari hingga November 2018, keseluruhan perdagangan Malaysia meningkat 6.2 peratus berbanding tempoh yang sama 2017, menyumbang 6.9 peratus pertumbuhan kepada eksport dan 5.3 peratus kepada import.

Namun begitu, kita tidak boleh menafikan kelembapan ekonomi global yang mungkin terjadi disebabkan perang dagang ini. Tarif yang dikenakan bertujuan untuk melindungi industri tempatan boleh menjejaskan pendapatan kedua-dua buah negara untuk jangka masa pendek dan panjang.

Pengurangan barang dagangan ekspot China ke AS akan memaksa negara tersebut untuk mengurus kewangan dan berbelanja dengan lebih berhemah. Apabila kuasa besar ekonomi seperti China mengambil keputusan untuk mengurangkan perbelanjaan, ini sudah pasti akan dapat dirasai negara-negara kecil dan membangun seperti Malaysia, yang bergantung kepada pendapatan perdagangan.

Suasana ketidaktentuan dalam pasaran ini akan membuatkan pelabur lebih berhati-hati dan lebih gemar untuk hanya melihat. Ini seterusnya akan lebih memburukkan keadaan dan membawa kepada krisis ekonomi yang kritikal.

Oleh itu, negara AS dan China perlu segera mencari jalan tengah bagi mencapai persetujuan bersama. Perang dagang yang berlanjutan hanya akan lebih memburukkan keadaan dan dalam jangka masa panjang, ia boleh membawa kepada kelembapan ekonomi global yang lebih buruk.

PERANG DAGANG ANTARA AS DAN CHINA – SIAPA DULU, AYAM KE TELUR?

SIRI 1 #TRADE

Saya sengaja kongsikan sedikit senario dunia sementara masing-masing hangat dengan situasi politik Malaysia.

Dua kuasa besar ekonomi dunia, Amerika Syarikat dan China telah terlibat dalam satu perang dagang (trade war) yang sudah berlanjutan sekian lama dan semakin menjadi-jadi Januari tahun lepas.

Ketidakstabilan dalam sektor perdagangan dunia ini bermula apabila Presiden Donald Trump mula mengenakan tarif kepada barang-barang import seperti panel solar (solar cells) dan mesin basuh besar (large residential washing machine).

Kemudian, Amerika Syarikat sekali lagi mengumumkan pelaksanaan tarif import terhadap bahan mentah kepada besi dan aluminum (steel and aluminum) pada March 2018.

Pada 22 Mac 2018, siasatan seksyen 301 mendapati China terlibat dalam aktiviti dagangan yang tidak jujur (discriminatory trade practices) untuk pemindahan teknologi, harta benda intelektual (intellectual property) dan inovasi. Berdasarkan perkembangan itu, Presiden Trump telah mengarahkan The Office of the United States Trade Representative (USTR) untuk mengenakan tarif kepada barangan import China yang bernilai 50 bilion USD.

China kemudiannya bertindak balas dengan mengenakan tarif kepada barang-barang yang diimport daripada AS yang bernilai 3 bilion USD.

Ini bersamaan lebih kurang RM 12,000,000,000.00 !!

Kedua-dua buah negara terus berbalas-balas ‘serangan’ dengan meluaskan cukai import terhadap barang-barang dagangan mereka. Maka bermulalah perang dagang antara dua kuasa besar ekonomi dunia.

Apa itu TARIF?

Kalau mereka yang kurang pasti, tarif ialah sejenis cukai yang dikenakan ke atas barangan apabila mereka dibawa masuk merentasi suatu sempadan negara.

Pengenalan tarif ini sudah pasti akan memaksa peniaga di Amerika Syarikat dan China yang terpaksa menaikkan harga barang disebabkan cukai yang tinggi. Ini seterusnya boleh memberi kesan kepada keuntungan perniagaan disebabkan pelanggan yang memilih untuk mencari alternatif yang lebih murah.

Sekatan tarif ini sudah semestinya memberi kesan ekonomi kepada kedua-dua buah negara. Malahan, negara serantau juga turut merasai kesan akibat perang dagang yang sedang berlaku ini.

Apakah kesannya kepada Malaysia?

Bagaimana kita boleh bermanfaat dalam situasi ini?

PERTUMBUHAN KDNK PKS KUKUH 7.2%

Industri keusahawanan melalui perniagaan kecil dan sederhana (PKS) telah menunjukkan pekembangan yang memberansangkan sejak kebelakangan ini.

Pertumbuhan KDNK PKS telah mengatasi pertumbuhan KDNK keseluruhan sejak penubuhan Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan pada tahun 2004. Pada tahun 2017, KDNK PKS Malaysia merekodkan pertumbuhan kukuh 7.2% berbanding 5.2% yang dicatatkan pada tahun 2016. Prestasi ini mengatasi KDNK Malaysia dan Bukan PKS yang masing-masing mencatatkan 5.9% dan 5.1%.

Meniti era IT kini, segelintir rakyat Malaysia telah berani melibatkan diri dalam perniagaan keusahawanan dan menjadikannya sebagai kerjaya. Beberapa startups Malaysia juga telah berjaya menembusi pasaran Asia seperti Carsome, iflix, Grab dll. Dengan kadar peratusan sumbangan KDNK PKS kepada KDNK Nasional yang semakin meningkat, ia menggambarkan perkembangan positif dunia keusahawanan di Malaysia.

Perkembangan ini sepatutnya menarik minat terutamanya golongan belia untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan atau startups. Ditambah lagi dengan sokongan kewangan daripada agensi-agensi kerajaan dan juga crowdfunding platform yang wujud berkembang.

Bidang keusahawanan kini mungkin boleh dibahagikan kepada dua:

  1. IT based (“startup”): Melibatkan pembangunan aplikasi telefon pintar (smartphone) dan memerlukan modal perniagaan yang besar
  2. Non-IT based (tradisional): Perniagaan yang lebih berbentuk fizikal yang memiliki kedai dan inventori

Mendepani Revolusi Industri 4.0, kerajaan telah menggalakkan industri PKS untuk mula mengguna pakai teknologi IT bagi membantu mengembangkan perniagaan mereka. Pendigitalan perniagaan akan dapat membantu para usahawan mengurus perniagaan dengan lebih cekap di samping meneroka potensi pasaran baru bagi barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan.

PETUMBUHAN GAJI MAIN PERANAN DALAM KOS SARA HIDUP

Masalah lambakan pekerja asing dalam negara memang telah menjadi satu isu yang perlu diberi perhatian sejak kebelakangan ini.

Yang terbaru, kewujudan sekurang-kurangnya 2 juta perkeja asing telah menyebabkan pertumbuhan gaji yang rendah pada kadar 2.4%. Kadar gaji harus berkembang pada purata pelarasan inflasi tahunan 3.5% untuk membolehkan negara mencapai status berpendapatan tinggi menjelang 2023.

Isu ini pasti akan berbalik kepada alasan yang sama.Tiada rakyat Malaysia khusunya golongan muda atau graduan yang mahu melakukan kerja ‘3D’ (dirty, difficult and dangerous).

Menurut kajian yang dikeluarkan oleh Khazanah Research Institute baru-baru ini – The School-To-Work Transition Survey, golongan belia menganggap pekerja asing sebagai pesaing dalam mendapatkan pekerjaan dalam negara.

Hampir 50% daripada keseluruhan golongan belia merasakan bahawa golongan migran telah menggugat peluang mereka untuk mencari kerja. Walaupun dalam kerja-kerja yang berkemahiran rendah dan sederhana.

Oleh itu, satu penilaian semula dalam polisi pekerja buruh terutamanya yang melibatkan golongan besar migran perlu dinilai semula secepat mungkin bagi mengatasi masalah ini.

Satu penetapan baru dalam syarat pengambilan pekerja untuk pekerjaan ‘3D’ mungkin perlu diperkenalkan untuk menarik minat golongan muda untuk melibatkan diri dalam sektor ini.

Daripada 200,000 pekerja Malaysia yang berulang-alik ke Singapura (yang mana kebanyakannya menetap di Johor Bahru), didapati 40 peratus daripada mereka memiliki pekerjaan berkemahiran rendah dan sederhana.

Ini menunjukkan rakyat Malaysia boleh melakukan pekerjaan ‘3D’, asalkan gaji yang diberikan setimpal dengan perbelanjaan dan kos sara hidup berkeluarga sekarang.

Majikan tidak boleh mengambil kesempatan terhadap pasaran buruh tempatan hanya kerana terdapat alternatif pekerja asing yang lebih murah lalu menguntungkan poket mereka sahaja.