Pelancaran Mahasiswa Keadilan Malaysia UKM

Pada hari Rabu yang lalu, saya telah turun ke Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bersama Mahasiswa Keadilan Malaysia (MKM) untuk satu sesi temu rapat dan juga pelancaran MKM UKM.

Dalam sesi tersebut, beberapa isu telah dibangkitkan seperti kediaman dalam kampus yang tidak mencukupi serta pemansuhan kad siswa sebelum ini yang sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada mahasiswa.

Alhamdulillah pada masa yang sama juga barisan kepimpinan diumumkan bagi menggalas tanggungjawab memimpin pergerakan MKM di UKM.

InsyaAllah beberapa cawangan MKM di universiti lain akan turut diumumkan tidak lama lagi.

Kita akan cuba melakukan pergerakan mahasiswa yang lebih tersusun di setiap cawangan supaya isu-isu mahasiswa yang berbangkit dapat ditangani dengan lebih baik bersama pihak universiti mahupun pihak kementerian.

Tanjung Malim bakal menjadi Bandar Integrasi TVET

Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar, sebuah bandar integrasi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) akan dibangunkan di Tanjung Malim, Perak atas tanah milik kementerian. Kawasan tersebut seluas 24.28 hektar.

Bandar ini merangkumi universiti, kawasan industri dan pusat penjanaan inovasi bagi memartabatkan bidang TVET pada masa akan datang. Pemilihan lokasi tersebut adalah wajar memandangkan berhampiran dengan kilang perusahaan Proton dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Berkemungkinan besar sebuah universiti TVET akan diwujudkan di kawasan tersebut. Segala-galanya bergantung kepada kejayaan program atau inisiatif yang dilaksanakan Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN).

Saya berpendapat ini adalah satu perkembangan yang baik bagi sektor TVET. Saya juga berharap sistem pensijilan TVET akan dapat diperkemaskan lagi supaya dapat diangkat setaraf dengan sijil keluaran universiti.

Melalui cara ini, sijil TVET akan mampu memberikan pulangan gaji yang lebih menarik yang seterusnya dapat menarik minat lebih ramai belia dan anak muda untuk berkecimpung dalam industri berasaskan kemahiran.

Insentif tambah pendapatan graduan

Cadangan kerajaan dalam usaha menambah pendapatan graduan yang baru tamat pengajian merupakan suatu tindakan yang wajar. Ini bermakna graduan yang baru tamat pengajian boleh melibatkan diri dalam melakukan kerja di sektor 3D yang selama ini didominasi oleh pekerja asing tanpa memikirkan kadar upah yang rendah lagi.

Penglibatan rakyat tempatan dalam sektor pekerjaan 3D (dirty, difficult, dangerous) mampu mengurangkan aliran wang ke luar negara yang memakan berpuluh bilion ringgit setiap tahun. Ini kerana jumlah pekerja asing di Malaysia mencecah seramai 7 juta orang.

Kebergantungan kepada pekerja asing yang tinggi akan memberi implikasi kepada ekonomi negara. Dengan penglibatan graduan ke sektor 3D aliran wang ke negara luar berjaya dikurangkan, dalam masa yang sama memberikan peluang pekerjaan kepada graduan dari terus menganggur.

Kerajaan bercadang memberikan tambahan gaji sebanyak RM700 hingga RM1000. Tambahan jumlah gaji ini memadai untuk menampung kos sara hidup buat graduan yang baru melangkah ke alam pekerjaan.

Namun begitu, cadangan ini semestinya mempunyai cabaran khususnya bagi menarik minat graduan memandangkan graduan boleh dikategorikan sebagai pekerja separuh mahir. Yang pasti kerajaan sedang memikirkan strategi dan memperincikan cadangan ini.

Nisbah gaji menurun dalam tempoh 10 tahun lepas

(Bahagian 2)

Baca Bahagian 1 di sini

Kesannya, nisbah gaji dengan nilai tambah dalam bidang pembuatan dianggarkan berkurang daripada 36% pada tahun 2000 kepada hanya 26% pada tahun 2010. Situasai ini adalah tidak adil kepada pekerja. Pendapatan syarikat meningkat tetapi pembahagian kepada tenaga buruh masih kekal rendah.

Merujuk kepada perbandingan dengan negara-negara lain, pertumbuhan produktiviti Malaysia mendahului negara maju seperti Luxembourg, Amerika Syarikat, Jepun, Australia dan Singapura. Walau bagaimanapun, Malaysia masih ketinggalan jika dibandingkan daripada segi tahap produktiviti.

Tahap produktiviti Malaysia sama ada dalam output bagi setiap bilangan pekerja atau output bagi setiap jam bekerja adalah yang tertinggi di antara negara Asia terpilih. Namun, daripada segi pertumbuhan produktiviti, Malaysia adalah lebih perlahan berbanding China, India, dan Filipina.

RMKe-11 telah menetapkan sasaran minimum pertumbuhan produktiviti buruh tahunan sebanyak 3.7% dan tahap produktiviti pada RM92,300 menjelang 2020. Lima teras strategik telah dirumuskan sebagai asas cadangan untuk meningkatkan produktiviti.

Lima teras strategik itu adalah menghasilkan tenaga kerja masa hadapan, memacu pendigitalan dan inovasi, memastikan akauntabiliti industri terhadap produktiviti, membentuk ekosistem yang teguh dan menentukan mekanisme pelaksanaan yang padu.

Kerajaan perlu memastikan bahawa peningkatan produktiviti perlu diterjemahkan kepada pemberian gaji setimpal kepada golongan pekerja. Pihak majikan khususnya perlu bertindak adil dalam pembahagian kekayaan di samping menggalakkan penghasilan pekerjaan berkemahiran tinggi yang lebih banyak.

Pertumbuhan gaji pekerja lambat, tidak seiring produktiviti

(Bahagian 1)

Laporan Produktiviti 2017/2018

Berdasarkan carta di atas, dapat dilihat bahawa pertumbuhan produktiviti negara adalah pada tahap yang baik. Malaysia mensasarkan pertumbuhan sebanyak 3.7% pada tahun 2018.

Peningkatan gaji yang setimpal sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan produktiviti. Namun begitu, menurut Dr. Muhammed Abdul Khalid, peningkatan gaji tidak seiring dengan kadar pertumbuhan produktiviti yang tinggi.

Contohnya, dalam sektor perkilangan Malaysia pada dekad lepas, produktiviti buruh bertumbuh pada purata 5% setiap tahun, tetapi purata sebenar gaji perkilangan berkembang pada kadar yang jauh lebih lambat iaitu hanya 2.4%.

Jika dilihat pada tempoh antara tahun 1998 dan 2007, pengeluaran bagi setiap pekerja dalam sektor perkilangan meningkat lebih kurang 180% tetapi peningkatan gaji pada jangka waktu yang sama meningkat hanya 73%.

Peningkatan produktiviti di Malaysia biasanya dipacu oleh penggunaan teknologi automasi bagi menggantikan tenaga kerja manusia. Penerapan teknologi tinggi dalam industri perkilangan contohnya telah membantu meningkatan pengeluaran dan menambah pendapatan.

Namun begitu, pertumbuhan produktiviti jarang sekali dikaitkan dengan penghasilan jenis pekerjaan berkemahiran tinggi yang lebih melibatkan inovasi. Oleh yang demikian, walaupun dengan angka pertumbuhan produktiviti yang memberansangkan, jenis-jenis pekerjaan yang wujud masih lagi berkemahiran rendah dan sederhana.

Sesi perbincangan bersama TalentCorp

Saya telah dijemput ke Pejabat Talent Corp siang tadi (waktu rehat tengah hari Parlimen) untuk memahami peranan dan operasi mereka dengan lebih dekat lagi.

Mereka telah mula beroperasi sejak tahun 2011 dan saya pernah berkunjung ke salah satu ‘engagement’ mereka dengan pelajar Malaysia di luar negara pada tahun 2014.

Ada tiga penumpuan utama mereka dalam soal tenaga kerja:-
1) Graduan Malaysia 
2) Rakyat Malaysia yang bekerja profesional di luar negara (yang boleh dibawa pulang ke negara atau networking) 
3) expat, tenaga pakar yang diperlukan untuk bekerja di Malaysia.

Salah satu finding yang menarik adalah terdapat peningkatkan hampir 20% rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara memohon untuk balik selepas PRU 2018 (mungkin euphoria berlakunya perubahan politik).

Dalam proses penyusunan semula agensi kerajaan, Talent Corp kini diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia.

Saya rasa elok usaha sebegini dikekalkan sementara diakui masih terdapat beberapa perkara yang perlu diselaraskan.

Bagi saya, secara dasarnya kita perlu terus memperkemaskan kaedah untuk memastikan produktiviti tenaga kerja terus ditingkatkan (job matching yang lebih tepat, kemahiran yang lebih baik dll) dan diikuti dengan gaji atau pendapatan yang setimpal bagi pekerja tempatan.

INDUSTRI PERLU BEKERJASAMA TINGKAT KEPADANAN TENAGA KERJA

Walaupun tahap pendidikan tenaga kerja semakin tinggi, peluang pekerjaan yang diwujudkan dalam ekonomi Malaysia masih tertumpu pada pekerjaan berkemahiran rendah dan sederhana.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2016 BNM, seolah-olah terdapat ketidakpadanan yang ketara di antara bakat tenaga kerja yang dihasilkan dengan jenis pekerjaan yang diwujudkan dalam industri.

Pihak majikan ada membangkitkan isu kekurangan kemahiran yang ketara dalam kalangan pekerja baharu. Kaji selidik yang dijalankan Bank Dunia dan TalentCorp mendapati bahawa 90% daripada syarikat percaya bahawa siswazah universiti sepatutnya menjalani lebih banyak latihan industri sebelum mendapatkan ijazah.

Majikan terus menerus menyalahkan sektor pendidikan terutamanya pendidikan universiti (secara tidak langsung) atas kelemahan menghasilkan gologan graduan yang berkualiti tinggi. Nilai kebolehpasaran dan kemahiran komunikasi yang lemah dikatakan menjadi faktor utama peningkatan pengangguran golongan belia negara.

Namun pada masa yang sama, syarikat-syarikat ini tidak mengambil inisiatif dalam turut membantu menghasilkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Dikatakan 50% syarikat tiada program latihan industri berstrukutur menunjukkan mereka tidak berminat untuk ‘melabur’ dalam mengembangkan bakat-bakat tenaga kerja dalam negara.

Selain itu, kerjasama dengan pihak universiti juga sangat lemah. Sepatutnya, pihak syarikat bekerjasama dengan pihak universiti dalam menghasilkan satu perancangan atau kurikulum strategik untuk meningkatkan kualiti graduan universiti. Kerjasama seperti ini sudah pasti akan mengurangkan masalah ketidakpadanan industri yang kian serius sejak kebelakangan ini.

Di samping itu, golongan majikan juga haruslah mengambil langkah proaktif dalam menghasilkan lebih banyak kerja berkemahiran tinggi. Seperti yang telah dibincagkan di atas, penghasilan pekerjaan berkemahiran tinggi adalah sedikit dan ia tidak selari dengan jumlah graduan yang dihasilkan setiap tahun.

Oleh itu, sektor pendidikan dan industri harus mula mengorak langkah dalam menjalin kerjasama agar masalah ini dapat diselelsaikan dengan lebih berkesan. Hal ini kerana golongan yang paling akan terkesan adalah golongan graduan yang menganggur selama berbulan-bulan yang turut terbeban dengan hutang PTPTN.

SISWAZAH ‘DEMAND’ GAJI, FAKTA KE AUTA?

Menurut satu berita yang dikeluarkan oleh Free Malaysia Today (FMT) pada 9 November 2018, Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) berkata permintaan gaji tinggi dan “takut” mencari pekerjaan di luar bidang dipelajari antara punca kadar pengangguran graduan Bumiputera meningkat.

Persoalan di sini ialah tahap manakah gaji itu boleh dikatakan “tinggi” untuk golongan siswazah? Adakah permintaan gaji permulaan sebanyak RM3,000 untuk seorang jurutera adalah tinggi dalam keadaan ekonomi sekarang ini?

Berdasarkan buku Antara Dua Darjat yang ditulis oleh Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Dr Muhammed Abdul Khalid, beliau menyatakan bahawa berdasarkan kadar pendapatan negara, didapati pekerja mendapat 28%; kerajaan mendapat 5% dalam bentuk cukai, sementara pemilik korporat mendapat bahagian terbesar iaitu 67%.

Walhal di Singapura, pekerjanya menerima lebih kurang 40% , di Korea 46%, sementara di negara Barat yang maju, kadarnya lebih kurang 50%. Lebih mengejutkan, peratusan pendapatan negara milik pekerja bakal berkurang sebanyak lebih 20%, sementara milik korporat meningkat sehingga 75%.

Pertumbuhan kadar gaji yang rendah walaupun dalam persekitaran ekonomi yang berkembang dengan kukuh merupakan satu situasi yang tidak adil terhadap pekerja.

Contohnya, pada tahun 2017, KDNK negara adalah pada paras yang tinggi iaitu 5.9%. Namun, angka ini gagal diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup pekerja dan rakyat keseluruhannya. Berdasarkan keadaan semasa, wujud kecenderungan tinggi pertumbuhan KDNK di Malaysia didokong oleh pertumbuhan keuntungan perniagaan.

Ini bersandarkan kepada dua faktor. Pertama, kebanyakan perniagaan mencatat keuntungan positif untuk tahun 2017.

Kedua, perangkaan menunjukkan pulangan daripada KDNK kepada gaji dan upah masih rendah. Secara purata, bagi setiap ringgit nilai KDNK, 35 sen sahaja akan diterima dalam bentuk upah manakala 65 sen diterima dalam bentuk keuntungan perniagaan.

Berdasarkan Rajah 6, data menunjukkan bahawa purata pendapatan bulanan bagi graduan tidak meningkat untuk tempoh lebih 7 tahun! Walaupun dengan kadar KDNK meningkat setiap tahun yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, kekayaan itu tidak dapat dirasai oleh golongan pekerja khususnya golongan yang baru mula bekerja.

Bahkan, lebih 50% graduan mendapat gaji di bawah RM2,000 sebulan! Dalam suasana peningkatan kos sara hidup yang kian meningkat, majikan seharusnya memberikan gaji yang berpatutan sejajar dengan kadar inflasi tahunan negara.

PEMEGANG IJAZAH PALING RAMAI TAKDE KERJA!?

Saya ingin menarik perhatian masyarakat kepada realiti sebenar yang dihadapi oleh golongan graduan universiti di Malaysia.

Walaupun kadar pengangguran nasional menunjukkan kadar yang rendah di bawah paras 4.0%, ia tidak memberikan gambaran sebenar kesukaran yang dihadapi oleh golongan belia dalam mendapatkan pekerjaan.

Perkara ini harus dibincangkan secara serius memandangkan isu pengangguran graduan daripada segi peratusan agak tinggi; antara 22% hingga 25%.

Kebimbangan ini perlu diberi pertimbangan sewajarnya kerana dikhuatiri isu pengangguran akan semakin meningkat ekoran kelembapan ekonomi dunia semasa yang dijangka berterusan.

Tahun Jumlah graduan
menganggur (orang)
Jumlah graduan
menganggur (%)                    
Jumlah graduan IPT
2010 42,918 24.6 224,752
2011 44,430 24.0 236,557
2012 53,690 25.6 249,702
2013 55,228 25.0 259,359
2014 52,219 24.9 254,161
2015 54,852 23.9 273,373
2016 51,247 22.8

Masalah pengangguran bellia adalah masalah biasa yang dialami oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Kadar pengangguran belia di Malaysia pada tahun 2017 adalah sebanyak 10.8%, iaitu berada di belakang Indonesia (15.6%) dan China (10.8%). Namun begitu, jumlah ini adalah lebih tinggi daripada Singapura (4.6%), Thailand (5.9%), Vietnam (7.9%) dan India (10.5%).

Tenaga kerja belia lebih banyak terdiri daripada mereka yang mempunyai pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Bagi belia berumur 15-24 tahun, hanya 16% mencapai pendidikan tertiari, manakala baki 84% pencapaian pendidikan paling tinggi bagi mereka ialah peringkat menengah (Profil bagi keseluruhan tenaga kerja: Pendidikan tertiari: 28%; Rendah, menengah dan tiada pendidikan formal: 72%).

Yang nyata, belia yang berpendidikan tertiari merupakan kumpulan yang lebih besar dalam kelompok belia yang menganggur (23% daripada jumlah keseluruhan belia yang menganggur). Apa yang membimbangkan ialah kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berpendidikan tinggi adalah lebih tinggi, pada 15.3%, berbanding belia yang tidak berpendidikan tertiari iaitu 9.8%. Angka ini menunjukkan tidak banyak pekerjaan berkemahiran tinggi yang dihasilkan oleh industri walaupun negara mensasarkan peningkatan produktiviti dan penujuan ke arah negara berpendatan tinggi.

Pemerhatian ini jelas berbeza daripada pemahaman ekonomi mengenai peningkatan pulangan pencapaian pendidikan, dan juga bertentangan dengan pengalaman ekonomi maju.

Perkembangan dalam pengangguran siswazah ini telah menimbulkan beberapa persoalan dasar yang utama berhubung dengan peningkatan kualiti dan kesesuaian sistem pendidikan sebagai persediaan untuk menghadapi industri yang semakin berubah, jenis pekerjaan yang diwujudkan dan kesediaan modal insan, serta langkah-langkah meningkatkan pemadanan dalam pasaran pekerja dan mengurangkan asimetri maklumat tentang keperluan kemahiran oleh industri.

Berdasarkan rajah di atas, jelas menunjukkan trend yang berbeza daripada segi tenaga kerja bagi negara membangun dan negara maju. Jikalau dilihat di negara maju, golongan belia yang menganggur kebanyakannya terdiri daripada mereka yang tidak mendapat pendidikan tertiari. Hal ini berbeza dengan negara-negara membangun. Kebanyakan jenis pekerjaan yang dihasilkan diisi oleh pekerja-pekerja separuh mahir dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pengangguran golongan graduan universiti.

SISWAZAH PERLU PEKA DENGAN PERALIHAN INDUSTRI

Saya yakin kita semua sedar bahawa satu peralihan industri dalam sektor buruh sedang berlaku di mana permintaan pekerja pada waktu ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan 10 tahun lepas (sewaktu saya tamat pengajian).

Gologan pelajar universiti perlu peka dengan peralihan sektor industri ini yang sedang menjurus ke arah Revolusi Industri 4.0. Ini bermakna dalam masa beberapa tahun lagi, pekerjaan-pekerjaan berproduktiviti rendah akan digantikan dengan teknologi automosi yang lebih cekap dan efisien.

Menurut Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), majoriti mereka yang hilang pekerjaan sejak setahun lalu bekerja dalam sektor perkeranian, kerja kilang dan mengendalikan mesin, di mana automasi secara beransur-ansur mengambil alih.

Malahan di Eropah, krisis perniagaan runcit semakin tertekan apabila syarikat-syarikat di United Kingdom dan Germany bercadang untuk mengurangkan bilangan pekerjaan disebabkan peningkatan jualan melalui beli-belah dalam talian (online shopping). Tesco, pasaraya runcit terbesar UK dikatakan akan memotong lebih kurang 15,000 jawatan pekerjaan dan menutup kaunter daging, ikan dan makanan.

Mendepani peralihan industri ini, kerajaan telah mengambil langkah awal dengan memperuntukkan sebanyak RM210 juta bagi tahun 2019 hingga 2021. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama untuk pelaburan industri berteknologi tinggi menerusi tumpuan terhadap Industri 4.0.

Oleh yang demikian, saya melihat kepada keperluan setiap pelajar universiti untuk memiliki kemahiran (skill) yang boleh diguna pakai untuk Industri 4.0, tidak bergantung kepada apa yang sedang dipelajari di universiti. Golongan belia harus bijak memanfaatkan peluang pembelajaran di univerisiti dan tidak mengharapkan pekerjaan selepas tamat belajar sahaja.

Berdasarkan World Economic Forum, salah satu perubahan besar yang akan berlaku melalui pengaplikasian teknologi adalah kewujudan jenis-jenis pekerjaan baru yang beproduktiviti tinggi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), cyber-security robotics, machine learning dan 3D printing. Melihat kepada keseluruhan pasaran buruh, gaji yang ditawakan untuk pekerjaan baru ini juga lebih lumayan berbanding pekerjaan tradisional.

Syarikat Konsultansi McKinsey juga telah menjangkakan bahawa akan terdapat penurunan yang ketara dalam bilangan pekerjaan di beberapa sektor disebabkan proses peralihan industri ini. Namun pada masa yang sama, kehilangan pekerjaan itu diganti dengan pekerjaan baru yang wujud di sektor-sektor lain disebabkan pembangunan teknologi. 

Paras pengangguran di Malaysia masih kekal pada paras yang optimum – 3.3 ~ 3.4%. Memang tidak dinafikan akan terdapat pekerja-pekerja yang akan diberhentikan tetapi bukan atas faktor ekonomi, tetapi lebih disebabkan faktor global yakni proses peralihan industri yang berlaku secara semula jadi. Pekerjaan yang dilupuskan diganti dengan pekerjaan yang diwujudkan di sektor lain. 

Oleh itu, amatlah penting untuk golongan belia ataupun yang masih bekerja untuk peka dengan proses peralihan industri ini. Pelbagai program reskilling ataupun upskilling telah ditawarkan bagi membolehkan setiap pekerja kekal relevan dalam pasaran buruh tempatan untuk masa akan datang.

Malahan, saya merasakan perkara ini perlu diberi perhatian sewajarnya bagi memastikan mereka mampu untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian.