Penglibatan anak muda dalam Revolusi 4.0

Mendepani Revolusi Perindustrian 4.0, saya cuba mendapatkan pandangan daripada Kementerian Pendidikan berkaitan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan khususnya di peringkat sekolah bagi menggalakkan penglibatan golongan belia dan anak muda dalam dunia keusahawanan Industri 4.0.

Berdasarkan maklum balas Kementerian, di peringkat sekolah, KPM telah memperkenalkan mata pelajaran Pengajian Keusahawanan sebagai mata pelajaran elektif bagi murid Tingkatan 4 dan 5 di sekolah menengah teknik. Antara tajuk yang dimasukkan dalam mata pelajaran ini ialah Keusahawanan Digital yang menjurus kepada keusahawanan industri 4.0. Tajuk ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan perisian aplikasi, keusahawanan digital dan perundangan serta mengaplikasikan platform teknologi digital dalam pemasaran.

Selain itu, pembangunan Kurikulum Standard Kolej Vokasional turut mengambil kira keperluan Revolusi Industri 4.0. Elemen inovasi dan kreativiti diberi keutamaan dalam penyampaian kurikulum di kolej
vokasional. Aspek inovasi dan kreativiti ditonjolkan dalam projek-projek inovasi yang dilaksanakan di kolej vokasional.

Sebagai contoh, pelaksanaan Smart classroom, projek terbaharu kolej vokasional pertanian adalah melaksanakan Smart Agriculture bersama pemain industri. Melalui projek ini, usaha untuk melahirkan peladang yang berkemahiran, berteknologi tinggi dan usahawan tani yang berjaya di kalangan anak muda dapat dipercepatkan menggunakan kemudahan dan kepakaran daripada pemain industri.

Di peringkat institusi pendidikan tinggi (IPT), penekanan terhadap bidang keusahawanan dijadikan salah satu fokus dalam Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 iaitu untuk melahirkan graduan yang holistik, keusahawanan dan seimbang.

Program keusahawanan di bawah inisiatif ini, dilaksanakan melalui tiga (3) fasa iaitu membudaya (enculture), mengukuh (empower) dan
melengkapi (equip) yang melatih pelajar untuk menguruskan sumber dan kewangan serta berkomunikasi dengan baik, berdaya tahan, mempunyai lokus kawalan diri (internal locus control), berupaya menguruskan risiko dan yakin dengan keupayaan diri.

Kerjasama strategik dengan industri dan agensi pembangunan keusahawanan seperti Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK), SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia), Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dan CELCOM turut diperkukuhkan dalam memastikan pelajar yang mempunyai kecenderungan keusahawanan mendapat bimbingan sewajarnya untuk memula, membangunkan dan melengkapkan perniagaan mereka khususnya dalam bidang-bidang terkini selaras dengan keperluan industri 4.0 seperti eCommerce, FinTech, logistik, big data, robotic engineering dan Internet of Things.

Saya berharap usaha secara kolektif seperti ini dapat diteruskan antara kerajaan dan industri bagi melahirkan sebuah kominiti usahawan Industri 4.0 yang berdaya saing. Ini sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Perjumpaan bersama usahawan muda Dropee.com

Semalam saya telah sempat meluangkan masa bersama seorang lagi usahawan muda tempatan bernama Aizat, baru sahaja berumur 29 tahun.

Kagum dengan startups beliau yakni Dropee.com. Model perniagaan digital berasaskan Business To Business yang telah banyak membantu peruncit-peruncit khususnya di luar bandar untuk membeli barangan dengan harga yang lebih murah.

Walaupun usia perniagaan baru beberapa tahun, namun prestasi perniagaannya cukup memberansangkan.

Banyak perkara yang telah saya pelajari. InsyaAllah terdapat beberapa potensi kerjasama yang boleh dijalin khusus untuk pembangunan komuniti masyarakat setempat.

All the best to Team Dropee.com!

Program untuk kawal harga produk makanan tani

Bagi memastikan harga produk makanan tani murah dan berpatutan kepada rakyat, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) bakal mewujudkan Agro Mall FAMA. Program yang berbentuk pasar raya ini merupakan lanjutan kepada usaha kerajaan memasarkan hasil pertanian selepas pembukaan Pasar Tani dan Agrobazar.

Memahami masalah petani dan peladang yang tidak menerima hasil yang lumayan disebabkan orang tengah, ditambah dengan harga pasaran yang agak tinggi maka inisiatif penubuhan Agro Mall merupakan suatu yang wajar.

Pasar raya ini bakal menghubungkan golongan petani dan peladang kepada pengguna secara terus. Secara tidak langsung ia dapat mengatasi masalah monopoli orang tengah seterusnya dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak.

Buat permulaan projek ini bakal dilaksanakan di Puchong pada penghujung tahun ini memandangkan projek pecah tanah sedang dilaksanakan pada bulan April. Kita mengharapkan agar program-program seumpama ini dapat dikembangkan bagi memberi manfaat kepada seluruh pengguna.

Program Citarasa Malaysia bantu PKS

Program ini merupakan program di bawah KPDNHEP yang bertujuan memperluas pemasaran produk usahawan tempatan (PKS) ke hypermarket/pasaraya dengan tema beli barangan buatan Malaysia.

Dalam masa yang sama ini merupakan inisiatif pihak kementerian membantu usahawan PKS mempertingkatkan kualiti produk tempatan serta merangka strategi perniagaan yang lebih kompetitif di pasaran domestik.

Sejak dilancarkan pada tahun 2013, sebanyak 500 jenama syarikat PKS tempatan berjaya dipromosikan sehingga ke hari ini.

Siri jelajah program pada tahun ini akan dilaksanakan di empat belas buah lokasi di seluruh Malaysia dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) , Majlis Amanah Rakyat (MARA), Sirim Berhad dan Lembaga Koko Malaysia (LKM).

Sehingga kini, sejumlah 1,762 pengusaha PKS tempatan dengan jenama dan produk tersendiri telah berdaftar dengan KPDNHEP dan berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hampir 15% daripadanya telah berjaya disenaraikan di seluruh pasaraya seluruh negara.

Kiosk myKopie bimbing mahasiswa jadi usahawan

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) telah menyerahkan Kiosk MyKopie kepada beberapa buah politeknik dan Institusi Pengajian Tinggi Awam. Buat masa ini penyerahan Kiosk tersebut dilakukan di Negeri Sembilan.

Memandangkan golongan belia merupakan golongan pelapis, maka penyerahan Kiosk tersebut bertujuan memberi pendorong kepada mahasiswa untuk memulakan perniagaan, dalam masa yang sama dapat melahirkan usahawan muda dalam kalangan pelajar.

Pelajar yang berdaftar sebagai ahli kelab MyAgrosis di kampus-kampus dijangka akan dapat menerima manfaat dengan adanya kemudahan yang bernilai sebanyak RM7,500 ini termasuk bekalan bahan mentah.

Terdapat dua pakej perniagaan yang ditawarkan oleh MyKopie iaitu Kiosk Mudah Alih dan Kiosk Lipat dengan menjuual produk minuman berasaskan kopi.

KPLB lancar HERS FUND

Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Mohd Harun telah melancarkan Dana Harapan Strategi Realisasi Keusahawanan (HERS FUND) bagi membantu usahawan wanita luar bandar dengan peruntukan sebanyak RM 20 juta.

Program khas ini berlandaskan konsep ‘mentor-mentee’ dengan tujuan memberi bimbingan secara intensif kepada usahawan wanita desa bagi meningkatkan kapasiti.

Pelaksanaan program ini selari dengan Teras 5 Pelan Harapan Pembangunan Luar Bandar iaitu Memperkasa Wanita Luar Bandar. Ketika ini, hanya 27 peratus daripada 83,693 usahawan desa merupakan usahawanita.

Untuk permulaan, lima usahawanita yang berjaya daripada program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED 2) akan menjadi ‘mentor’ bagi membantu 40 usahawan wanita desa lain sebagai ‘mentee’ dan seterusnya mampu mengembangkan perniagaan sendiri.

Di bawah program ini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) menyasarkan peningkatan usahawanita desa sehingga 40 peratus.

Tanaman Cendawan Jerami Jana Pendapatan

Tanaman cendawan jerami atau nama saintifiknya Volvariela Volvace bukan sesuatu yang baru memandangkan perusahaan ini sudah diperkenalkan di Padang Terap, Kedah sejak tahun 2014. Usaha itu dilakukan oleh Pejabat Pertanian Daerah Padang Terap bagi mengatasi pekebun kecil ekoran masalah harga getah yang tidak menentu.

Tanaman ini sangat mudah dan ringkas berbanding cendawan lain kerana mudah tumbuh di medium yang mempunyai selulosa seperti sisa tandan sawit, sisa jerami padi, sisa kulit buah pala. Namun penggunaan sisa tandan sawit dan sisa jerami padi lebih kerap digunakan memandangkan medium tersebut mudah diperolehi.

Cendawan ini sangat mudah tumbuh dalam beberapa hari tanpa perlu menggunakan sebarang baja mahupun racun serangga. Dengan harga pasaran sekilogram sebanyak RM20, ditambah dengan permintaan yang semakin meningkat, pekebun kecil mampu menjana pendapatan sampingan sehingga RM2,700 sebulan sekiranya mampu menyediakan 20 batas tanaman cendawan.

Cendawan ini mampu mencegah pelbagai penyakit seperti diabetis, kurang darah dan anemia. Malah, ia mempunyai kandungan vitamin dan mineral yang tinggi.

Adalah diharapkan agar tanaman ini menjadi tanaman sampingan untuk menambahkan pendapatan bagi pekebun getah dan kelapa sawit memandangkan harga komoditi pasaran tersebut hari ini yang tidak lumayan.

WUJUDKAN EKOSISTEM KEUSAHAWANAN BERASASKAN INOVASI

Dalam keadaan negara yang menghadapi masalah pengangguran belia yang serius, sektor keusahawanan sepatutnya dilihat sebagai alternatif kepada golongan ini dalam menjana pendapatan dan seterusnya menjadikannya sebagai kerjaya tetap mereka.

Kerajaan seharusnya memainkan peranan yang lebih berkesan dalam menggalakkan penglibatan belia dalam dunia keusahawanan. Program-program outreach perlu digalakkan sama ada di sekolah atau di universiti bagi memberikan pendedahan awal kepada golongan yang berpotensi.

Menurut hasil kajian Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), peratusan usahawan di Malaysia agak kecil iaitu tidak melebihi 26% daripada keseluruhan penduduk bekerja dalam tempoh 25 tahun. Peratusan tersebut juga didapati menunjukkan trend yang menurun daripada 25.1% pada 1982 kepada 20.9% pada 2008.

Kajian yang telah dijalankan oleh Charles Banfe (1991) mendapati lebih kurang 25% daripada keseluruhan populasi usahawan yang berjaya di Amerika Syarikat, memiliki ijazah sarjana. Manakala lebih kurang 20% mempunyai diploma sekolah tinggi dan sarjana kedoktoran pula kira-kira 10%.

Ini menunjukkan usahawan lepasan kolej yang mempunyai ijazah merupakan golongan yang tertinggi berjaya sebagai seorang usahawan. Namun begitu, semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, maka motivasi mereka untuk menjadi usahawan adalah semakin rendah. Ini disebabkan graduan dari universiti akan mendapat bayaran upah yang lebih tinggi jika mereka mencapai prestasi yang baik dalam sektor pekerjaan.

Oleh yang demikian, saya melihat kepada keperluan kerajaan untuk mewujudkan ekosistem usahawan yang berasaskan inovasi seperti ekonomi digital.

Pewujudan ekosistem seperti ini akan menarik minat pelabur-pelabur
antarabangsa mahupun tempatan sama ada pelabur institusi, swasta
ataupun individu.

Dengan menyuburkan sektor keusahawanan digital berasaskan inovasi,
secara tidak langsung ia akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan
berkemahiran tinggi (atau yang baru wujud) seperti data analyst,
developer, UI/UX designer dan sebagainya.

Ini seterusnya akan menjurus kepada peningkataan jenis pekerjaan
berkemahiran tinggi yang boleh meransang pertumbuhan tenaga kerja
berkualiti tinggi dalam kalangan rakyat tempatan.

KEUSAHAWANAN TAK ‘GLAMOUR’?

Berdasarkan Laporan Tahunan PKS 2015/2016, Malaysia adalah sebuah negara dalam kalangan ekonomi di rantau Asia dengan pembiayaan dan infrastruktur fizikal disediakan secara meluas bagi memberi sokongan kepada para usahawan.

Namun, walaupun dengan faktor yang positif, kadar Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) negara adalah paling rendah di rantau ini. Menurut laporan tersebut, peratusan individu yang sedang dalam proses permulaan atau sudah menjalankan perniagaan baharu di Malaysia adalah 2.9% pada tahun 2015, berbanding dengan 6.6% pada tahun 2013 dan 5.9% pada tahun 2014. Trend ini menunjukan bahawa tidak ramai rakyat yang mengejar peluang keusahawanan dan inisiatif yang innovatif.

Data di atas menunjukan aktiviti keusahawanan peringkat awal di Malaysia adalah konsisten dan dipacu terutamanya oleh peluang berbanding dengan keperluan. Dalam Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Malaysia berada di tempat keenam daripada 60 buah negara dalam Indeks Motivasi, dengan usahawan Malaysia memilih untuk mengejar peluang berasaskan kepada motivasi keusahawanan, dan bukannya memulakan perniagaan berasaskan keperluan.

Namun begitu, keusahawanan tidak dilihat sebagai kerjaya pilihan di Malaysia (hanya 39.3% pada tahun 2015) dan negara seperti Singapura (51.7% pada tahun 2014), berbanding negara ASEAN yang lain. Hal ini mungkin kerana terdapat banyak peluang pekerjaan tetap yang menawarkan skim gaji yang menarik seperti manfaat KWSP dan perubatan.

Seterusnya, kadar pemilikan perniagaan baharu yang rendah di Malaysia (2.3% pada tahun 2015) adalah kerana persekitaran pekerjaan yang teguh; lebih ramai rakyat Malaysia memilih untuk mendapat pendapatan yang stabil melalui pekerjaan, berbanding mempunyai perniagaan sendiri.

Oleh yang demikian, usaha ke arah penggalakan penglibatan belia dalam keusahawanan perlu dilakukan dengan segera. Penubuhan semula Kementerian Pembangunan Usahawan adalah satu langkah yang baik ke arah membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat.

InsyaAllah saya akan cuba kupas isu mengenai keusahawanan dan pada yang sama, menjalankan gerak kerja di bawah melalui platfrom ahli parlimen dan pemuda Keadilan. Saya melihat industri keusahawanan memainkan peranan yang penting dalam menangani isu pengangguran belia negara pada masa ini.

REALITI ALAM PEKERJAAN DI MALAYSIA

Sering kali kita mendengar bahawa golongan belia atau graduan sukar untuk mendapatkan pekerjaan.

Ini telah menarik minat saya untuk mengkaji perkara ini dengan lebih mendalam. Saya akan cuba melihat bagaimana sektor keusahawanan dapat membantu menangani masalah pengangguran belia ini.

Sebelum itu, saya telah membaca beberapa artikel dan kertas kajian yang dikeluarkan oleh agensi berkaitan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor buruh di Malaysia.

Untuk pengetahuan, Malaysia boleh diklasifikasikan sebagai salah sebuah negara yang memiliki guna tenaga penuh oleh kerana kadar pengangguran yang berada di bawah paras 4.0%.

TahunKadar Pengangguran (%)
2014
2.9
20153.1
20163.4
20173.4

Namun begitu, setiap tahun pasti timbul masalah pengangguran yang serius yang wujud dalam kalangan belia dan graduan. Perkara ini harus diteliti bagi mengenal pasti punca-punca yang membawa kepada permasalahan ini.

Berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh 2016, kadar pengangguran yang tinggi direkodkan oleh penduduk dalam kumpulan umur 15–19 tahun iaitu 15.9% pada 2016, diikuti penduduk berumur 20–24 tahun dengan kadar 9.1%. Dari segi bilangan penganggur pula, sumbangan terbesar dicatat oleh kumpulan umur 20–24 tahun, iaitu 37.7% daripada keseluruhan penganggur.

Antara punca yang telah digariskan (yang berkaitan dengan dasar) adalah: 
1. Ketidakpadanan bekalan/pasaran buruh dan permintaan industri (mismatch between labour supply and industry demand)
2. Gaji tidak setimpal dengan kelayakan (highly skilled, but low wages)
3. Peluang pekerjaan yang tidak mencukupi

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pada suku kedua 2018 terdapat 200,000 kekosongan jawatan yang tidak diisi. Kebanyakannya adalah jawatan yang memerlukan pekerja separuh mahir.

Kumpulan pekerja separuh mahir terdiri daripada graduan yang memiliki diploma dan pelajar-pelajar lepasan SPM atau kolej vokasional seperti TVET. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar dalam pasaran buruh berbanding kumpulan graduan universiti.

Selain itu, daripada 200,000 kekosongan jawatan yang ada, hanya 51,000 jawatan adalah untuk golongan graduan universiti. Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan perkara ini berlaku. Pertama, kekurangan tenaga kerja dan yang kedua, tiada bekalan tenaga kerja yang diperlukan disebabkan ketidakpadanan (mismatch of labour).

Oleh itu, saya akan cuba mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Namun, saya lebih cendong untuk melihat bagaimana industri keusahawanan dapat memainkan peranan sebagai peluang alternatif kepada golongan belia.

Mudah-mudahan bermanfaat.